Vinnarskalle och Välbefinnande!

Seminarium i mental träning, självledarskap och självcoaching

 lifexscut

Detta är ett specialseminarium för Samurang Fightcenter i Karlstad som kan komma att erbjudas på fler orter i landet.

När & var?

Beskrivning

Att träna sinnet vittnar många idrottare såväl som ledare i näringslivet om som en viktig framgångsfaktor. Likaså gör de som återerövrat sin hälsa och fördjupat sitt välmående i livet.

Du lär dig

På detta seminarium lär du dig grunder i mental träning, självledarskap och själv-coaching applicerbara för att optimera prestation och resultat inom träning & tävling, yrkeslivet, studier, för att stärka hälsa och välbefinnande samt för att skapa mer positiv utveckling var du än behöver det. 

Seminariet hjälper dig ta dig förbi det som hindrat dig fram till nu och istället röra dig framåt än mer effektfullt. 

Kom och lär dig bl.a.

-Vad som kännetecknar ett bra mål och gör dina mål mer magnetiska.

-Varför ledarskapet av dig själv är din främsta framgångsfaktor.

-Hur du kan tänka för att både må och prestera ditt bästa.

-Praktiska verktyg för att optimera sinnet i både enkla och utmanande situationer.

 image.png

Upplägg

Föreläsning varvas med både individuella och interaktiva övningar för bästa inlärning (tex visualisering, skrivövningar, samtal mm.)

Pris

200kr som både betalas till och går direkt till klubben. 

Anmälan
Du anmäler dig genom att maila peter.malmberg@samurang.se med ditt namn och era namn om ni är flera. Betalningsinfo ges av Peter.

Seminarieledare

Seminarieledare är Daniel Ekholm.

Daniel arbetar som konsult, coach och föreläsare inom team-, ledar- och organisationsutveckling samt inom hälsa och personlig utveckling där mental träning, coaching och självledarskap är viktiga hörnstenar.

Daniel har tränat, coachat och utbildat tusentals människor och har stor passion för att hjälpa var och en leva sin fulla potential och uppnå de resultat som de önskar.

Daniel har en kandidatexamen i psykologi och är bl.a. utbildad NLP Business Master Coach, Professionell Team & Lifecoach samt har en gedigen bakgrund inom idrott, meditation, yoga och kampkonst där Daniel är f.d. landslagsman och flerfaldig svensk mästare i Taekwondo.

(danielekholm.se samt svenskahalsoteamet.se)

Varmt välkommen!

Daniel Ekholm och Samurang Fightcenter

Med vänliga hälsningar

Daniel1xspres

Daniel Ekholm Andersson

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!

Bild 053

Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, massage och friskvård i hela landet.

 

Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41

www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se