FRT
– Funktionell Rörelseterapi

Vad är FRT?

FRT är är en manuell terapiform där FRT-terapeuten ser, känner och systematiskt undersöker var begränsningar i klientens kropp sitter för att därefter på ett mjukt sätt ge kroppen möjlighet att återställa normal rörelsefunktion.

Med FRT kan vi behandla en kroppsdel eller hela kroppen beroende på problematiken.

 

FRT Utbildning

FRT – Funktionell Rörelseterapeut utbildning är en klinisk utbildning där du får möjlighet att tillgodogöra dig grundläggande kunskaper inom det område som brukar kallas för manuell ortopedisk medicin vilket kommer att bredda och fördjupa din yrkesroll.

Du kommer att kunna behandla besvär och smärttillstånd härrörande från kroppens skelett-, muskel- och ledsystem.