Lär dig leda samtal, förändrings- och utvecklingsprocesser genom

Coaching och Coachande ledarskap! 

 

Välkommen till utbildningen

Holistisk Lifecoach

H.L.C – En coach för livet!

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING!

 

Utbildning till Holistisk Lifecoach (H.L.C)

3 eller 5 heldagar; 24 till 40 timmars utbildningspaket, uppdelat i 3 + 2 dagar med möjlighet att ta 3 dagar till att börja med.

Onlineutbildningen är 6 dagar (fördelat på 3 tillfällen)

Kraftfull utbildning!

Vill du lära dig coacha och kunna frigöra människors inneboende potential?

Utveckla dina kommunikationsfärdigheter och nå fler personlighetstyper, grupper och en större mångfald av människor liksom på bättre vis?

Hjälpa människor att ta steg framåt i sina liv med coachande färdigheter som verktyg?

-Då kan denna utbildning vara för dig!

Utbildningen är designad för dig som vill jobba med coaching samt använda kraftfulla verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

Utbildningen är satt samman av det 28 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända för sina holistiska perspektiv på människan.

 

Kvalitetstestade modeller!

Sedan utbildningen är uppbyggt på bl.a. Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera ditt nuvarande yrke som t ex ledare, utbildare och kroppsterapeut.

 

high-five

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram individens potential och resurser. Detta för att dina klienter (eller medarbetare, elever, personal etc.) på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå vad de bedömer som viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar.

Det handlar för den coachade mycket om att t.ex. kunna öka sin medvetenhet om sig själva och sina liv, sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv. och att kunna bryta negativa mönster till förmån för att installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Dessa kunskaper, kompetenser och färdigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta del av kraftfulla modeller och verktyg som du sedan kommer praktisera (coacha) mycket med och få gott om feedback på.

 

3 eller 5 dagar

Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2 vid ett senare tillfälle. Väljer du att gå endast modul 1 så går det bra med och räcker långt.

I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.

freedom1

Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C) utbildningsmoduler, 3 + 2 dagar:


Utbildningen innehåller bland annat

-Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.

-Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.

-Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder klienten framåt.

-En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.

-Att arbeta med livshjulet i coaching.

-Coachingtekniker som tidslinjen och pappers konstellation.

-Kroppen och coaching – hur du tar in kroppen i coachingsituationen.

-Värderingar och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för önskade resultat.

-Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar till förmån för önskvärda livsmål.

-Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.

-Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild och negativa föreställningar till positiva och stärkande.

-Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.

-Visualisering.

-Nlp tekniker.

 

lifexscut

 

Den holistiska kunskapen (helhetskunskapen) vi nämner är ett av de främsta kännetecknen hos oss på Svenska Hälsoteamet.

Givetvis kommer denna utbildning, liksom våra övriga utbildningar, ge dig den bredd, det djup och den unika kunskap och insikt i dig själv & människan som en framgångsrik coach, ledare och terapeut behöver.

Kunskap och erfarenhet för att ha verklig kraft att coacha, leda och hjälpa transformera både dig själv och andra människor till deras fulla potential!

 

__________________________________________________________________________________________

Praktisk Information


Datum och plats för utbildningsblocken

 

Online utbildning 3 + 2 + 1 dagar 

Nya kursstarter våren 2023 online är:

Två kursstarter finns under våren 2023

Modul 1; 2 eller 3 dagar:

Kursstart 1: Mån – tis, 27 – 28 februari 2023 (två dagar vecka 9)

Kursstart 2: Mån – ons, 17 – 19 april 2023 (tre dagar vecka 16)

 

Modul 2; 2 dagar:

Kurs 1: Tor – fre, 9 – 10 mars 2023 (vecka 10)

Kurs 2: Tor – fre, 2 – 3 maj 2023 (vecka 18)

 

Modul 3; 1 eller 2 dagar:

Kurs 1: Tor – fre, 30 – 31 mars 2023 (två dagar vecka 13)

Kurs 2: Fre, 19 maj 2023 (en dag vecka 20)

 

Preliminära kurstider: 08.00 – 17.00 samtliga dagar

 

Nya fysiska kursstarter 2023 är:

 

Karlstad

Prel. hösten 2023.

 

Stockholm

Prel. Våren 2023.

Lokal i Vallentuna, 30 minuter från centrala Stockholm.

Preliminära kurstider: 08.00 – 17.00 samtliga dagar

 

Umeå

Prel. hösten 2023.

Lokal på Må Bra Källan i centrala Umeå

Preliminära kurstider: 08.00 – 17.00 samtliga dagar

 

Helsingborg

Prel hösten 2023.

 

Karlskrona

Prel hösten 2023.

 

Kursledare

Daniel tavla web

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel har en kandidatexamen i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor inom hälsa och välbefinnande, personlig utveckling, personligt ledarskap samt inom coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

Vidare är Daniel bland annat NLP Trainer (INLPTA) och NLP Business Master Coach utbildad med Kjell Enhager & Magnus Kull, professionell Life Coach och Team Coach, mental tränare samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst med gott om erfarenhet av meditation och mental träning.

Daniel arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer och brinner för att ge dig det bästa av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din fulla potential.

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Daniel Ekholm Andersson

Investering:

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 950 kr + moms (inklusive nedanstående anmälningsavgift)

Anmälningsavgift: 2 900kr + moms

Räntefri delbetalning möjlig.

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms (inklusive nedanstående anmälningsavgift)

Anmälningsavgift: 2 000kr + moms

Räntefri delbetalning möjlig.

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms (inklusive nedanstående anmälningsavgift)

Anmälningsavgift: 1 500kr + moms

Räntefri delbetalning möjlig.

 

Onlineutbildningen är 6 dagar och kostar lika mycket som 5 dagarsutbildningen.

Modul 2 är förlängd till 3 dagar på onlineutbildningen.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet