Varje resa börjar med ett steg! Ta det steget idag!

 

”>Hatha Yoga lärarutbildning

Utbildningen består i grunden av Hatha Yoga med en 500-timmars certifiering via European Yoga Alliance. 

Nästa kursstart april/våren 2024

Yoga – en väg till frihet!

Vi har glädjen att erbjuda dig en av Sveriges mest gedigna yogalärarutbildningar som leder till både diplom och certifikat. Denna gedigna utbildning med över 750 studietimmar uppdelade på 24 månader har fler än 500 kontakttimmar och 200 timmars hemmastudier samt 50 timmars assisterande träning. 

En av de saker som är unikt med denna utbildning är ett stort fokus på att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

24 mån utbildning med European Yoga Alliance 500h certifiering. Nästa utbildning startar våren 2024.

 

Se längst ned för kursveckornas datum. 

 

Din unika resa!

Din förmåga att lära ut yoga efter denna utbildning kommer att vara ett resultat av din egen unika resa.
Du kommer ha alla verktyg du behöver för att känna dig trygg med din yoga och i din roll som lärare och att hjälpa andra att känna och förstå vad Yoga kan göra för dem i deras dagliga liv
.

Kursinnehåll

Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

Eftersom denna utbildning löper över 24 månader (fördelat på fler än 500 timmar tillsammans och 200 timmar självstudier och 50 timmar assisterande träning) har vi plats för en bred och gedigen kursplan.

 – Asanas: Du får lära dig flera Hatha Yoga program för utövande på olika nivåer och yogapositionerna (asanas) i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet hos dina elever. Det ingår dessutom separata yogaprogram och förståelse för den gravida kroppen och efter förlossningen samt i utbildningen ingår också yogaträning för seniorer.
I utbildningen kommer vi att titta på korrekt utförande av asanas ur olika aspekter för att minska risker för skador. Du kommer även att prova på och få kännedom om andra yogaformer så som Yinyoga, Ashtangayoga och Mediyoga. Detta för att du enklare ska kunna orientera dig och dina elever inom yogans olika riktningar och framväxt.

– Pranayama: Andningsövningar Du lär dig och utövar flera grundläggande andningsövningar.

– Meditation: Du lär dig och utövar meditation med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet. Meditationer i rörelse mm.

– Yoga Nidra: Djupavspänning/yogisk sömn. Korta och längre varianter av djup vila för kropp och sinne.

– Karma yoga: Samarbete och service till andra.

– Chakrasystemet

– Yogisk historia, etik och filosofi samt intressant och relevant yogisk litteratur

Ayurveda Introduktion: Applikation av ayurveda i yogan och i vardagslivet.

– Anatomi och viss fysiologi och sjukdoms/skadelära: Du lär dig om skelett, leder, muskler och palpation av musklernas ursprung och fästen, dess funktioner samt att terapeutiskt stretcha relevanta muskler. Detta ur ett yoga-perspektiv.

– Undervisningsmetodik och korrigering: Du lär dig leda grupper med förståelse för olika människors förmågor, individuella konstitutioner och eventuella begränsningar samt att utveckla din kommunikationsstil.
Du lär dig här att kommunicera tryggt, inspirerande och ödmjukt samt grundläggande verbal och handfast fysisk så kallad ”hands-on” teknik för optimalt utförande av positioner och korrigering/justering i yogapositionerna.

– Lektionsplanering och marknadsföring

– Livsvägledning utifrån ett yogiskt förhållningssätt: Personlig utveckling är en stor del av resan och en viktig bit i utvecklingen för yogalärare. Som yogalärare är det viktigt att ha en förståelse för den personliga resan som varje utövare av yoga kan genomgå. Denna förståelse utvecklar du som bäst genom att ha en förståelse för din egen resa. Med denna självförståelse kan du sedan målmedvetet uppnå mera balans i livets alla bitar.

– Sharing: Öppen kommunikation i grupp där alla deltagare tar del av att kommunicera öppet och fritt från hjärtat.

– Yogisk kosthållning: Vegetarisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation mm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Upplägg 

Undervisningen sker på svenska och engelska. Litteraturen för hemstudierna är mestadels på engelska, men vi underlättar inlärningen genom att först gå igenom på svenska vad veckans tema är, sedan blir det fördjupad hemuppgift på det till nästa träff.

Utbildningen har 14 kursveckor om 4 dagar (mestadels tors-sönd) samt två 6 dagars träffar (startveckan och avslutningsveckan) varav en i retreatformat (internat) som avslutning. Sammanlagt är det 68 dagars undervisning och utbildningen ges i en lugn atmosfär på vårt nya Yoga Center i Vallentuna 20-30 minuter norr Stockholm (norrortsyoga.se). Avslutningsveckan ges på ett annat center i Mellansverige där alla övernattar gemensamt. Kostnad för kost & logi på avslutningsveckan tillkommer.

För att ge dig gott om tid att utvecklas och mogna in i rollen som yogalärare samt integrera kunskapen i ditt eget liv så löper utbildningen över 24 månader. Du praktiserar hemma det du lärt på träffarna och kommer tillbaka med egen erfarenhet vilket är grunden för din utveckling och undervisning.

Träffarna har ett fast dagligt schema för att hjälpa dig förankra den dagliga yogaövningen. Utbildningen är ett inspirerande och närande forum där du utvecklas som person och där yogan växer fram i dig på dina egna villkor.

 

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen och lärandet från början med mycket fokus på teknik, hur man utövar asanas själv och hur man lär ut.

Yogaövningarna ska passa dig – inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska eventuella obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum – inte yogapositionen eller klassen.
En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt.

Detta är något som du lär dig mera av för varje träff så att du tryggt kan öva själv och vägleda andra på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.

 

Upplevelsebaserad Kurs

Din egen yoga och personliga utveckling sker samtidigt!
Det är alla delar tillsammans som gör att lärandet blir så utvecklande som möjligt och lätt att ta till sig; yogapositionerna (asanas), yogafilosofin, ayurvedan, meditationen, gruppdiskussionerna, vilan, de dagliga promenaderna, nattsömnen och känslan av att umgås med likasinnade vänner. Men också vår ökade insikt om hur vi utöver yoga, och kommer in till en djupare inre balans som gör dig tryggare och mer förtroende givande för dina elever.  

 

Personlig Konsultation

Varje elev får en privat konsultation under kursens gång, så att du kan lära dig mera om din egen personliga konstitution och din nuvarande status för kroppslig/emotionell hälsa. Den är även till för personlig utveckling och målsättning. Tiden mellan träffarna är även generöst tilltagen så att du hinner med att integrera det du lärt dig i din vardag hemma.

Yoga – Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv.

Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse.

Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår yogalärarutbildning.

Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den universella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron. 

 

Yoga och Ayurveda

Ayurvedan och yogan är som två syskon. De kompletterar varandra perfekt. Det är mycket vanligt i Indien att en Ayurvedisk hälsorådgivare att ordinerar yogapositioner, meditation, andning och örter ”på recept” som en del av konsultationen.

Under kursens gång blir du introducerad i Ayurvedans grundprinciper enligt dina egna behov. Du lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

 

Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling. Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling, inte religiöst.
Du kommer att få studera ett flertal olika spirituella böcker och ges hemuppgifter som stödjer dig att expandera ditt inre att omfatta mer av vår och tillvarons holistiska natur.

 

Meditation

Yoga är en väg till meditation. Det är ett sätt att befria oss, vår kropp och vårt inre från spänning och här sätta oss i samklang med den universella livskraften som flyter genom oss och allt som existerar. Vi finner då harmoni och balans. Vi kan då sitta stilla. När vi väl kan sitta stilla så kan vi på djupet lära oss att observera sinnet och finna platsen av varken sinne, tankar eller känslor. Platsen av ”No Mind”. (The place of innocense and learning)

Schema

Så här kan en dag på yogalärarutbildningen se ut:

Lektion 07.00-08.00, morgonrast 08.00-09.00, lektion 09.00-12.00, lunchrast 12.00-13.00, lektion 13.00-16.30.

Ex ämnen: Yoga, Pranayama, Meditation, Teori & Praktik, Anatomi, Fysiologi, Sjukdomslära, Personlig utveckling & Sharing mm.

 

 

När kan jag börja och vad krävs?

Nästa kursstart: Vecka 15, våren 2024.

Inga förkunskaper krävs på yogalärarutbildningen. Undervisningen anpassas till din nivå.

Lärare på utbildningen:

Jonathan Pritchard är huvudlärare i hatha yoga och pranayama.

Jonathan som ursprungligen kommer ifrån England började sin yogaträning 1988 några år efter stor ryggoperation som var en följd av en tid med invaliditet bunden till rullstol pga olyckor. Hans första yogalärare sa till honom eftersom han då inte ens kunde ta på sina egna strumpor själv att yoga är bara för dig själv och att inte jämföra sig med någon annan.

Jonathans lärares visdomsord om att allt han behövde göra var att ”sträva efter att förbättra positionerna med 1mm per vecka, hur mycket kan jag då uppnå på ett år” blev Jonathans motto. Han fortsatte med sin yogaträning och fick så småningom tillbaka mer och mer rörlighet i kroppen.

”As a result of the yoga I have become calm in mind and body, although I still have my limitations today, I am grateful that I have gone through this transformation.I could touch my toes after ten years! A feeling which even today is of indescribable joy and the realisation that anything is possible.

Because I have had to analyse every yoga position from the start exercising patience and acceptance, my ability to teach yoga has come through my own practice, with help from my teachers and the experience from teaching over 9000 yoga classes to date and working with countless students, many of which have gone on too become qualified yoga teachers”


Ulrika Norrgård är lärare i gravidyoga och yoga efter förlossningen.

Ulrika har arbetat med hälsa sedan 30 år och började träna yoga som gravid 1996. Har också utbildningar inom pilates, mammamageträning, massage, zonterapi och som doula. Ulrika har jobbat i många år med yoga/pilates för gravida kvinnor och mamma/baby efter förlossningen.


Daniel Ekholm 
kommer bland annat undervisa i anatomi, personligt ledarskap, personlig utveckling och helhetsmodeller för hälsa.

Daniel driver Svenska Hälsoteamet och har utövat Yoga sedan 1996. Daniel är bland annat utbildad yogalärare, medicinsk massageterapeut, NLP trainer (INLPTA), professionell life- och teamcoach, har en kandidatexamen i psykologi samt 3e gradens svarta bälte i kampkonst och har lång erfarenhet av att arbeta med både kroppen och sinnet/det inre.

 

Celia undervisar i Meditation och Ayurveda 

 

Kursstart för nästa Yogalärarutbildning är våren 2024

Varje kursvecka är 4 dagar, mestadels torsdag – söndag. Vissa veckor är måndag – torsdag. Avslutningsveckan samt startveckan är 6 dagar.

Någon eller några kursveckor kan således bli endast under veckodagarna och ej på helgen. Info om vilka veckor det gäller kommer.

 

Kursveckor

2024 (preliminära veckor, 4 dagar om ej annat anges)

Vecka 15 (6 dagar)
Vecka 22
Vecka 32
Vecka 36
Vecka 42
Vecka 48

2025

Vecka 2
Vecka 8
Vecka 14
Vecka 20
Vecka 34
Vecka 40
Vecka 48

 

2026

Vecka 2
Vecka 10
Vecka 18 (avslutningsvecka, 6 dagar)

 

Investeringen är 69 900kr plus moms och går att delbetala räntefritt på upp till 24 månader.

Kost & logi på avslutningsveckan tillkommer.

 

Maila oss för dina frågor samt läs mer och anmäl dig på www.norrortsyoga.se

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
Svenska Hälsoteamet har de senaste 30 åren utbildat över 15 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Tfn: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se