NLP Holistic Lifecoach Professional

En 8-månaders yrkesutbildning till diplomerad professionell Holistisk Lifecoach (H.L.C) och certifierad NLP Practitioner via INLPTA (International NLP Trainers Association)

När och var?

Våren 2024 startar vi i Malmö en längre coachutbildning som inkluderar en NLP-Practitioner certifiering. Vi kallar utbildningen NLP Holistisk Lifecoach Professionell. 24 dagar utspritt på 8 moduler över 8 månader där du diplomeras som professionell Holistisk Lifecoach samt certifieras till NLP practitioner via INLPTA (International NLP Trainers Association).

Kursinfo/ kursbeskrivning och annan praktisk information finner du längre ned.

 

Kraftfull utbildning!

Vill du lära dig NLP-coaching som effektivt frigör människors inneboende potential?

Vill du utveckla dina kommunikationsfärdigheter och nå fler personlighetstyper, grupper och en större mångfald av människor samt på bättre vis?

Vill du hjälpa människor att ta steg framåt i sina liv med NLP och coachande färdigheter som verktyg?

-Då kan denna utbildning vara för dig!

Utbildningen är designad för dig som vill jobba med holistisk coaching samt använda kraftfulla verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

Utbildningen är satt samman av det drygt 30-åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända för sina holistiska perspektiv på människan.

 

Sammanfattning (av nedanstående) om NLP

Sammanfattningsvis är NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) en spännande metod som kan hjälpa oss att förstå och påverka vårt eget sinne, inre och beteende, liksom andras. Med NLP kan vi lära oss att kommunicera mer effektivt och i högre utsträckning nå våra mål på ett mer framgångsrikt sätt. Genom att använda konkreta verktyg och tekniker kan vi förbättra vårt sätt att tänka, agera och interagera med människor runt omkring oss. Om du är intresserad av personlig utveckling, människor, coaching och att nå dina mål på ett mer effektivt sätt kan NLP och denna holistiska lifecoach utbildning vara något för dig att utforska och lära dig mer om samt att använda för att hjälpa dig själv och andra.

Vi är anslutna till en av världens största NLP organisationer, INLPTA – International NLP Trainers Association, för att garantera hög kvalité, professionalism och etik. Det är också genom INLPTA som du får till NLP certifikat.

 

Vad är NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är en spännande metod och ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla strategier, processer, modeller och tekniker som kombinerar neurovetenskap, språk och beteendemönster för att leda sig själv och andra, förbättra vårt sätt att kommunicera och i högre utsträckning nå våra mål.

Genom att undersöka hur våra sinnen och hjärnor fungerar kan vi lära oss att effektfullt påverka både vårt eget och andras tankesätt och beteende, samt förstå och kommunicera bättre med oss själva och andra.

Dessa strategier, processer, modeller och tekniker bygger på studier av framgångsrika människor på olika områden inom bland annat terapi, coaching, ledarskap, kommunikation och teamutveckling samt förändringsarbete i allmänhet.

 

Grundtankar i NLP

NLP bygger på idén att våra tankar och beteenden påverkas av vår hjärna och våra sinnen. Genom att förstå dessa processer kan vi lära oss att använda dem till vår fördel. Med NLP lär vi oss att identifiera och förändra våra omedvetna tankemönster och beteenden för att skapa önskade resultat i våra liv.

Något mycket attraktivt med NLP är dess praktiska och användbara tillvägagångssätt. Istället för att endast fokusera på teori och abstrakta koncept ger NLP oss gott om konkreta verktyg och tekniker som vi kan använda i vårt vardagliga liv för att främja vårt eget välbefinnande och framgång.

NLP kan användas inom många olika områden, såsom personlig utveckling, ledarskap, förändringsarbete, professionell kommunikation och coaching. Genom att lära oss NLP kan vi förbättra vårt sätt att kommunicera med andra människor och skapa starka, positiva relationer. Vi kan också förbättra vår förmåga att förstå och påverka vårt eget sinne, vilket hjälper oss att i högre utsträckning nå våra mål och leva ett mer uppfyllande liv.

 

Viktiga delar i NLP

En viktig del av NLP handlar om att lära sig att använda språket på ett effektivt sätt för att kommunicera våra tankar och önskemål tydligt och övertygande. Genom att bli medvetna om vårt eget språk och använda specifika ord och fraser kan vi skapa kraftfulla förändringar i vårt eget sinne och hos andra människor.

En annan viktig princip inom NLP är att lära sig ta ansvar för våra tankar, känslor och beteenden. Genom att inse att vi har kontroll över vårt eget sinne kan vi ta makten över våra liv och i högre utsträckning skapa de resultat vi önskar. NLP lär oss att vi har resurserna inom oss för att nå våra mål och att vi kan förändra vår mentala inställning för att övervinna hinder och motgångar.

NLP erbjuder således en rad tekniker och verktyg för att hjälpa oss att nå våra mål. En av de mest kända teknikerna är “ankare”, som handlar om att koppla ett visst tillstånd eller känsla till en specifik handling eller situation. Genom att skapa positiva ankare kan vi trigga positiva känslor och tillstånd i oss själva och andra.

En annan användbar teknik inom NLP är “modellering”. Genom att studera och analysera framgångsrika personers tankemönster och beteenden kan vi lära oss att designa våra egna framgångsrika strategier och tillämpa dem i vår egen situation. Modellering är en kraftfull metod för att accelerera vår personliga utveckling och uppnå våra mål.

 

NLP Historik

NLP utvecklades i USA under tidiga 70-talet när Richard Bandler (matematiker) och John Grinder (docent i lingvistik) tog fram en ny metod att identifiera, fånga och sprida andra personers mästerlighet på olika områden. Modellering kallade de den metoden, som beskriven ovan.
Till en början modellerade de mästerligheten hos tre världsledande terapeuter; Fritz Perls (Gestaltterapi), Virginia Satir (Familjeterapi) och Milton Erickson (världskänd psykiater). NLP’n har sedan spridit sig över hela världen och hela tiden fortsatt att utvecklas samt detta inom många olika applikationsområden. NLP fungerar bra att applicera på förändringsarbete oavsett område, inte bara inom terapi och coaching således.

En fråga som NLP hjälper att besvara är ”vad är skillnaden som gör skillnaden mellan medioker prestation och mästerlig prestation? mellan ok eller bra resultat och mästerliga resultat?” Här kan identifieras språk, fysiologi, sinnesstämningar och mentala processer och i dem mönster (snarare än teorier) som kan läras ut till andra.

 

 

Kursinfo och praktisk information

 

Kvalitetstestade modeller!

Sedan utbildningen är uppbyggt på bl.a. NLP och flera världsomspännande och väl beprövade tekniker, modeller, processer och strategier för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta som professionell holistisk (NLP) Lifecoach eller komplettera ditt nuvarande yrke som t.ex ledare, utbildare och kroppsterapeut.

 

high-five

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram individens potential och resurser. Detta för att dina klienter (eller medarbetare, elever, personal etc.) på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå sina mål och vad de bedömer som viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar.

Det handlar för den coachade mycket om att t.ex. kunna öka sin medvetenhet om sig själva och sina liv, sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv. och att kunna bryta negativa mönster till förmån för att installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Dessa kunskaper, kompetenser och färdigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta del av kraftfulla modeller och verktyg som du sedan kommer praktisera (coacha) mycket med och få gott om feedback på.

 

24 dagar

Mellan varje modul så praktiserar du vad du lär. Detta hemma, på jobbet, med övningsklienter etc. och kommer tillbaka till nästa modul med mer erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater. Då utbildningen är upplagd med 8 moduler om 3 dagar per modul kommer du ha mycket fina möjligheter att öva och komma tillbaka med viktiga erfarenheter, frågor och fortsatt utveckling.

 

Modulernas innehåll:

Info kommer.

 

Du som gått HLC-grundkursen innan ges en rabatt på den längre NLP-Coachutbildningen.

Värt att veta är att även grundutbildningen till Holistisk Lifecoach innehåller gott om NLP även om det ej är så vi riktigt marknadsför den, då den ej leder till certifiering, vilket denna den längre utbildningen istället gör.

 

Kursort

Malmö, preliminärt i Sverigehälsans lokaler i centrala Malmö.

 

Kursstart & datum

Prel. januari 2024.

Prel. 8 moduler om 3 dagar (totalt 24 dagar).

 

Investering

44 900kr + moms (56 125kr inklusive moms)

Anmälningsavgift: 6 000kr som faktureras i samband med din anmälan.

Räntefri delbetalning på upp till 24 månader möjlig.

 

Kursledare

Daniel tavla web

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel har en kandidatexamen i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor inom hälsa och välbefinnande, personlig utveckling, personligt ledarskap samt inom coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

Vidare är Daniel bland annat NLP Trainer (INLPTA) och NLP Business Master Coach utbildad med Kjell Enhager & Magnus Kull, professionell Life Coach och Team Coach, mental tränare samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst med gott om erfarenhet av meditation och mental träning.

Daniel arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer och brinner för att ge dig det bästa av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din fulla potential.

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Daniel Ekholm Andersson