Holistisk Hälsa inspirerat av Medicinhjulet och
Nordamerikanska urinnevånare


-Ett föredrag för hela livet!

 

 

För alla mina relationer

Sedan ett antal år har många blickar vänts mot Nord- och Sydamerikas urinnevånare, de tidigare så kallade ”Indianerna”.

En del kännetecken hos dessa urinnevånare, liksom hos andra ursprungsmänniskor, är att de har en djup och naturlig relation med jorden, naturen, sig själva och livet.

 

Dessa relationer är vad många av oss idag söker återfinna i våra många gånger så snabba och jäktade liv.

Frågor som: ”Vad är det som är viktigt, på riktigt?” eller ”Hur hittar jag harmoni & balans i mitt liv?” är vanliga hos fler och fler.

Många upplever obalans i sina liv med mycket stress som resultat.

Kanske är denna stress för att samhället är ur balans, kanske för att grupper vi är del av är ur balans, kanske för att vi själva är ur balans eller….!?

 

Ceremony

 

Tittar vi mot de Nordamerikanska urinnevånarnas ”teachings”, visdomsläror så finner vi där ingen som helst separation i tillvaron. Allt hänger samman och är i ständigt samspel med varandra.

Vidare är prioriteringarna klara och tydliga. Det är att vara människa, mamma eller pappa, far- eller morförälder, bror eller syster, att vårda om varandra och naturen och vad än annat som föder och när oss, som är prioritet.

Det mesta handlar om relationer och om att vårda dem. Alla relationer!

-det börjar med relationen till oss själva och växer sedan ut till allt och alla runt omkring oss, vilket enligt indianernas sätt att se det,  alltsamman är ”ett”.

Människa och naturen är ett. Naturen är vi.

Allt hör i våra urmänniskornas värld samman och utgör en del i en större helhet, ”the circle of life”.

 

”Return to earth”, painting by Kirby Sattler. www.sattlerartprint.com

 

Ceremonier och medicinmänniskor

Vidare finns hos ide flesta av våra urmänniskor regelbundna ceremonier och sammankomster som bland annat syftar till att bringa samman, skapa harmoni & balans i alla relationer och bringa god hälsa & välgång till alla.

Med alla menas här alla i stammen/gruppen/samhället och allt och alla på jorden. Verkligen allt och alla!

Ceremonierna för människorna närmre sig själva, varandra och livet och fördjupar alla relationer med respekt och omtanke.

Stammarna, oavsett plats på vår jord, har även medicinmän och/eller medicinkvinnor vilkas specifika uppgift bland annat är just att hjälpa harmonin, hälsan och balansen i gruppen, stammen och världen.

 

Dessa medicinmänniskor bär djupa kunskaper och insikter i vad som idag mer anses som ”low tech” (jmf. med ”high tech”).

Vissa delar av våra urinnevånares livssyn och ceremonier samt medicinmännens och medicinkvinnornas kunskaper kanske ses som både barnsliga och föråldrade i moderna ögon.

-Men ändå så finner fler och fler att den syn på tillvaron och den relation till livet och sig själva som många urinnevånare har tillför dem något de sökt och saknat sedan länge.

 

shamantree

En transformerande resa

Att praktisera och lära i t ex yogatraditioner eller nordamerikanska urinnevånares healing/ medicin tradition kan vara en mycket transformerande resa.

Det är inte alltid vi vet vad för hjälp eller förändring vi behöver för mer balans och harmoni i våra liv.

Dock verkar det som att vi med eget engagemang samt öppenhet och mottaglighet för hjälp ger oss betydligt större möjligheter att finna det vi behöver än om vi är passiva, slutna och oengagerade.

Det behövs förmodligen utbildning i att förstå sig själv och vad eget ansvar egentligen innebär, liksom mer än politik för att skapa balans. Många kan behöva klok hjälp i att leda oss själva till ett rikt och meningsfullt liv i mer balans och harmoni.

Bland annat Medicinhjulet kan hjälpa oss med detta.

 

medicinewheel1 jpg-for-web-normal

Inbjudan

Du är nu inbjuden till ett föredrag i helhetshälsans tecken, bland annat inspirerat av medicinhjulet, vilket är en hörnsten i ”medicin-undervisningen” hos Nordamerikanska urinnevånare.

 

Föredraget leder väg in i din egen värld och din egen inneboende kunskap som människa.

Det är även en kväll med smakprov på den livssyn och de relationer till tillvaron och sig själva som en del av de nordamerikanska indianerna har.

 

Vidare är alltsamman utifrån ett hälsoperspektiv. Ett sk. ”Helhetshälso-perspektiv”.

Även inslag från Yogatradition, modern medicin, psykologi med mera berikar.

 

 

Tag tillfället i akt och ge dig själv och / eller dina nära och kära hjälp till än mer välbefinnande!

 

 

Innehåll:

 

Föredraget är en resa för livsbejakande & möjligheter och är designat för att ge inblick i och förståelse för bland annat:

-Samspel mellan tanke, känsla, kropp och livskraft.

-Våra djupare behov som människor och hur vi möter dessa behov tillfredställande.

-Hur vi skapar och väljer våra liv i varje stund.

-Vår potential och möjlighet till balanserade liv, med både optimal hälsa och inre tillfredställelse.

-Vad som utgör grunden till ett balanserat leverne.

-Vad du mår bra av samt kan må än bättre av.

-Principer och metoder vi kan använda oss av för att leva ett harmoniskt liv.

-Och mera..

Föredragshållare är Daniel Ekholm Andersson.

Daniel väver samman spännande kunskap och erfarenheter och olika sätt att se på människan och livet. Vidare förmedlar Daniel dessa kunskaper och erfarenheter med både lätthet och djup känsla och förnuft.

Daniel

  • driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet
  • är beteendevetare med en Fil. Kand i Psykologi
  • är cert. Massör & Medicinsk Massageterapeut och utbildar till det samma sedan år 2003
  • är sedan år 2000 tränad i ”Native American Ceremonial Medicine”
  • är utbildad professionell livscoach, teamcoach och NLP Trainer (INLPTA),
  • är fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst med mycket erfarenhet av mental träning, meditation mm.

 

Ett unikt tillfälle att inspireras till liv och lust, hälsa och välbefinnande!

 

Varmt Välkommen!

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

_____________________________________________________________________________________

Praktisk information

 

 

Ort, tid & datum:

Info kommer

 

Pris:

 

 

Företagsfaktura: Plus moms. Uppge i din anmälan om detta gäller dig.

Anmäl dig genom att klicka HÄR (länk till anmälningssida)

 

 

 

Med vänliga hälsningar och varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!

Bild 053

Svenska Hälsoteamet har sedan 1988 utbildat över 15 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, massage och friskvård i hela landet.

Tömvägen 24, 254 84 Helsingborg Mob: 070-770 31 41

www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se