Välkommen till denna mycket utvecklande träning.

KrigarensVag utan-bakgrund

-Modets & Handlingens Väg samt

”a road to impeccability”

 

Bild från filmen ”The last samuarai”

Vad är Krigarens Väg?

Arketypen The Warrior, Krigaren, är bland annat handlingens och modets mästare.

Krigarens Väg är en utpräglad personligt ledarskap och personlig utvecklings utbildning där arketypen Krigaren tränas i dig.

-En arketyp, som alla övriga arketyper, finns inom var och en av oss.

En av definitionerna av en krigare är: ”En som har övervunnit sig själv”, dvs en som har övervunnit sina begränsningar och därmed är fullständigt ostoppbar.

Denna definition kommer från Samurajtraditionen, där man mycket väl känner till vad som ligger till grund för framgång i mötet med både det kända och det okända.

-Nämligen det att övervinna sig själv framför allt annat.

Att övervinna sina rädslor, begränsande tankar, lathet, oro, tvivel, osäkerhet, feghet, ilska, hat, sorgsenhet, girighet, uppskjutande, arrogans, ignorans, dagdrömmeri, förvirring, uppgivenhet, ovillighet och mera.

Den sanna krigaren vet att den största av alla utmaningar inte är att bestiga berget ”där ute”, utan istället att bestiga berget ”inom sig”.

Det ”där ute” följer det som är ”där inne”.

”Peguot warrior”. Painting by L.S Liang. www.liangstudio.com

Krigarens Väg är en femdagars träning i att hämta hem din fulla kraft, leva den i alla dina göranden. Att leva utan begränsningar, dvs med en Krigares Frihet.

Krigarens principer ligger till grund för all sann framgång, oavsett det är inom relationer, arbete, idrott, spiritualitet, kampkonst, ekonomi, företagande, kärlek, hälsa och mera.

-Alla behöver övervinna sig själva för att nå sin inre topp.

Vidare så är detta en upplevelsebaserad träning mestadels grundad i delar av Nordamerikanska urinnevånares (de sk. indianernas) visdomstradition, livsfilosofi, processer och ceremonier.

___________________________________________________________________________________

Humor och mod

En del som hör begreppet en ”krigare” tänker ofrånkomligt på krig och känner därför givetvis allvar och anspänning.

Dock talar vi här inte endast om en krigare i sammanhanget fysiska krig och strider, även om det är scenarier som aktiverar många aspekter av krigarens arketyp. Dessa är även de viktiga att lära känna.

Vi talar här framför allt om spirituella och inre aspekter av en krigare.

Vi skulle kunna kalla träningen ”Den fredlige krigarens väg” och ett tydligt kännetecken på en sann fredlig krigare är förmågan till lätthet och humor. Humor avväpnar allvaret och hjälper krigaren till uppriktighet och mod.

Inget blir bättre av anspänt allvar, inte ens i trängda lägen. Glädje och humor är en fredlig krigares bundsförvanter.

I mötet med sina rädslor är humorn en av krigarens viktigaste tillgångar!

 

Vad är mod och när behövs mod?

Ja, utan rädsla behövs såklart inget mod. Mod handlar om att våga. Våga agera, möta, se, visa och vara vem vi är, oavsett rädsla.

En krigares väg är en väg av mod. Mod att vara sårbar, sann och autentisk, i en värld där kanske få är det.

Att välja ansvar när det premieras att skylla på andra och att med compassion och lärande i fokus stå för sina handlingar istället för att använda skuld och skam som en hammare att slå på sig själv och andra med när det hettar till.

Mod att vandra sin egen väg när kanske alla andra pekar åt ett annat håll. Mod att agera även om rädslan är stor.

Modet att välja medvetenhet istället för illusioner och distraktioner som bekräftelse och likes på Facebook, Twitter eller vad än för omvägar vi skapat.

Mod att erkänna det som är och finna vilan som ligger i att vara sig själv, sitt sanna jag, i alla lägen.

En krigares väg handlar om att välja sanning, att vara ärlig, tydlig och att besluta sig för att nära det som är viktigt på riktigt.

___________________________________________________________________________________

 

Vad mer specifikt kommer du att lära dig?

Grunden är teachings från Medicinhjulet och Nordamerikanska urinnevånares medicinundervisning (”sweet medicine” som är helande teachings, processer och ceremonier för alla våra människoaspekter).

 • Medicinhjulet och tjugo räkningen
 • Flera av medicinhjulets grund-hjul och läror
 • De sju pilarnas lära
 • Naturens och de fem elementens visdom
 • Att lära känna begreppet bekvämlighets zon liksom gränser och hur det på balanserade vis går att både respektera och expandera dessa.
 • Begreppet beslutsamhet och ”committment” för att gå framåt.
 • Att arbeta med positiv reflektion och positivt lärande av alla situationer och erfarenheter.
 • Förståelse och utveckling av begreppen ”perspektiv” och ”tolkning” av situationer och erfarenheter.
 • Att tränas i att vända alla tänkbara situationer till fördelaktiga och på sikt vinstgivande/ gynnsamma.
 • Positiv och stärkande samt direkt och klar kommunikation med sig själv och andra.
 • Förståelse av tankars, känslors och den inre miljöns inverkan på agerande, handlingskraft och samspel med omgivningen.
 • Hur var och en kan ge och ta emot konstruktiv feedback utan att ta något personligt.
 • Förståelse för hur självbild, självkänsla och självförtroende är uppbyggda och påverkar oss samt hur dessa kan stärkas.
 • Att lära känna det högre/ mer sanna jaget och agera från detta.
 • Den fria viljans kraft.
 • Att transformera självuppfattningen till den vi kan, väljer och vill ha idag kontra det förflutnas prägling.
 • Att förstå vikten av en vision och mycket mera!

Alltsamman för att bland annat utveckla och stärka Krigarens arketyp i dig och då mod, handlingskraft, styrka, medvetenhet och frihet, där du behöver det som mest.

___________________________________________________________________________________

 

Praktisk Information

Krigarens Väg är en intensiv träning med mycket transformation.

 

”I am crow” Painting by Kirby Sattler. www.sattlerartprint.com

Ort, Tid & Plats

Träningen ges på Ängsbacka kursgård i Värmland.

Vecka 37, 2023. Start tisdag 12 september kl 15 – söndag 17 september kl 14. (5 dygn)

Incheckning mellan 13.00 och 14.00.

___________________________________________________________________________________

OBS! Sista anmälningsdag är 12 juli. Därefter i mån av plats.

Priser

Kursavgift:

privatperson: 14 900kr plus kost & logi.

Företagsfaktura: 14 900kr exklusive moms plus kost & logi.

___________________________________________________________________________________

Röster från tidigare deltagare

Tidigare deltagare skrev följande efter kursen

(Ang pilar kan sägas att där kommer vara en teaching som heter ”De sju pilarna” -en kraftfull teaching för förståelse och utveckling av jaget):

”Tack för en fantastisk träning! Pilarna har verkligen visslat från alla håll och träffat målet. Jag gillar verkligen det här!

När eleven är redo kommer läraren, det är så sant.”

 

”Jag vill bara veta mer och förstå alla hjul i samverkan och leva dom. 

Kursen har gett mig min egen dröm att leva!”

 

”Tack! Kursen var mycket mer än jag förväntade mig, och jag förväntade mig mycket!

Innehöll precis det som behövdes. Tack för hjälpen att förändra världen – att ta mig genom mina rädslor”

 

”Insikterna är många och jag har aldrig känt mig så levande och ljus!”

 

”Impeccable! -För mig, för planeten, för livet! Det känns som att allt innan detta varit en förberedelse. 

-Och det här är bara början! Jag är djupt hedrad”

 

”Det här har givit mig frid. Det känns som jag varit här hela mitt liv. Självinsikt, syfte, mål, livslust, trygghet… En krigare…

Orden har fått en helt ny innebörd. Jag är så tacksam!”

 

Du kan via denna länk även se en kort video där en tidigare deltagare, Kjell Kolstad, berättar om sin upplevelse av kursen. Låt dig ej skrämmas av ordet utmanande, då alla utmaningar anpassas. https://youtu.be/4emDxWPrbWU

___________________________________________________________________________________

Anmälan:

Du anmäler dig genom att klicka på länken anmälan i menyn och sedan fylla i anmälningsformuläret.

Du läser igenom anmälningsföreskrifterna och vi sänder dig en faktura på kursavgiften i överenskommelse med dig. Meddela oss därför önskat betalningsupplägg.

Standard är att vi fakturerar en anmälningsavgift om 3 000kr och resterande belopp 30 dagar innan kursstart.

Detta såvida annat upplägg ej gjorts upp med oss.

Vid behov av delbetalning eller något annat rörande betalningen så kontakta oss om detta.

Vi kan göra ett upplägg som passar dig.

 

___________________________________________________________________________________

Kost & Logi

På Ängsbacka Kursgård erbjuds kost & logi.

Pris per dygn inklusive rejäl vegetarisk frukost-, lunch- och middagsbuffé. -Mestadels lagad med ekologiska råvaror!

Dubbelrum: 850kr/ dygn med helpension. 5 dygn gör 4 250kr.

Enkelrum: 1 150kr/ dygn med helpension. 5 dygn gör 5 750kr.

___________________________________________________________________________________

samurai5 jpg-for-web-normal

Lärare

Lärare på träningen är Daniel Ekholm Andersson. 

Daniel är sedan år 2000 tränad inom Nordamerikanska urinnevånares personliga ledarskaps- och livsfilosofi samt ”sweet medicine”.

Daniel driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet, har en fil. Kand i psykologi och är bland annat cert. NLP Trainer, Businesscoach, professionell Teamcoach och Lifecoach, Yogalärare, Medicinsk massageterapeut samt är under utbildning till Psykoterapeut inom KBT (kognitiv beteendeterapi).

Daniel innehar även 3e gradens svarta bälte och är flerfaldig svensk mästare samt fd. landslagsman i Taekwondo

Allt ovan har tillsammans varit med och skapat denna unika och kraftfulla träning!

 

För mer info, frågor och funderingar vänligen mejla oss på

info@svenskahalsoteamet.se eller ring 070 – 770 31 41.

 

Vi ser fram emot att träffa dig!

 

Varmt Välkommen!

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet.

 

 KrigarensVag utan-bakgrund