Adress:
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad (faktureringsadress)
E-post:
info@svenskahalsoteamet.se
Telefon:
054-770 30 07
070-770 31 41