Vad innebär ”holistisk”?

Vi får ibland frågan ”vad innebär holistisk?” när det kommer till våra utbildningar.

På senare år har begreppet ”holistisk” vuxit sig allt starkare i samhället och används flitigt i många sammanhang och med kanske lika många innebörder.

Helhetssyn är i vår mening i vart fall mestadels synonymt med vad som kallas ett holistiskt synsätt. Och vad innebär det, egentligen?

 

Helhet från början

Vi har på Svenska Hälsoteamet ända sedan starten år 1988 varit inspirerade av helhetssyn på människan då grundaren, Pingen Eriksson, var svensk mästare och landslagsman i judo och erfaren i kampkonstfilosofi.

Pingen vävde i sin ansats till massageterapi och friskvård, hälsa och välbefinnande, kommunikation och företagande mm. in delar av kampkonstens kärna liksom visdom från fler österländska traditioner. Traditioner som bland annat arbetar med samspelet mellan kropp, sinne, känslor, själ, energi och livskraft samt samspelet mellan inre och yttre värld. Traditioner med vad som kan kallas helhetssyn.

 

Fortsättningen

Daniel Ekholm, som tog över Svenska Hälsoteamet 2007, är även han fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst, i detta fall i Taekwondo, och har sedan starten av kampkonst karriären år 1990 även fördjupat sig i transpersonell psykologi, Yoga och ”Native American Medicine” (visdoms och healing undervisning från Nordamerikanska urinnevånare). Detta jämte studier i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som också har berikande helhetsperspektiv.
Vad är NLP?  Läs om NLP HÄR!

Daniel har därför i tillägg till vad Pingen vävde in i Svenska Hälsoteamet även infört berikande inslag från bland annat Nordamerikanska urinnevånare, yogatradition, transpersonell psykologi och NLP.

Vår ansats är och har alltid varit att det vi väver in i våra utbildningar skall vara förståeligt och praktiskt användbart. Inte underhållning eller mystik.

 

Detta är vad det innebär

För oss innebär den holistiska ansatsen att vi skapar medvetenhet om och adresserar kraften i liksom samspelet mellan tankar, känslor, energi, kroppen och tillstånd, värderingar, behov, hur vi använder språket och det talade ordet, bilder, symboler, metaforer, inre och yttre värld mm.
Vidare arbetar vi mycket praktiskt, jordnära och enkelt med detta för bästa utväxling för dig som terapeut, lärare eller coach.

 

Och… Vad vi ser i samhället är skiften vad gäller öppenheten till att se mer av människan, vad vi kallar ”hela människan”, där vetenskap och forskning, medicin och terapi har börjat integrera fler perspektiv på människan och metoder att lära, växa och utvecklas, skapa bättre hälsa och välbefinnande etc.

Exempel på detta är mindfulness och meditation i terapirummet, akupunktur i medicinen, och forskning på desamma, för att nämna något.

 

Och för dig innebär det

Du som utbildad med oss kommer därför efter din utbildning att ha ökad förståelse för ovan nämnda delar jämte samspelet dem emellan och kommer att i viss utsträckning kunna arbeta med dem i ditt yrkesutövande! Hur mycket är upp till dig och ditt intresse.

Jobbar vi som massörer eller livscoacher eller yogalärare är hela livet inbjudet och då behöver även hela människan vara det.

Med modet att både följa och leda din klient, patient eller elev dit processen vill röra sig, möjliggör all din bredd och insikt i framför allt dig själv, men även i livet som helhet med all dess mångfald, viktiga grunder för hur långt ni kan komma tillsammans.

 

Den holistiska utbildnings resan handlar därför mycket om dig och vem du är!