Välkommen till utbildningen

Holistisk Lifecoach

H.L.C – En coach för livet!

Jaaa

Utbildning till Holistisk Lifecoach (H.L.C)

 

 

 

3 eller 5 heldagar; 24 till 40 timmars utbildningspaket, uppdelat i 3 + 2 dagar med möjlighet

att ta 3 dagar till att börja med.

 

 

 

Om utbildningen

 

Kraftfull utbildning!


Utbildningen är för dig som vill jobba med individcoaching
 samt använda kraftfulla

verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

 

Utbildningen är satt samman av det 28 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända

för sina holistiska perspektiv på människan.

 

 

Kvalitetstestade modeller!


Sedan utbildningen är uppbyggt på bl a 
Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och

väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap 

och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

 

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera 

ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut eller massör.

 

 

high-five

 

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram en individs

potential och resurser för att denne på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och

leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå vad denne bedömer som

viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar. 

 

Det handlar för klienten myckat om att kunna bland annat öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv,

sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv och att kunna bryta negativa mönster till förmån för/ 

installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Att kunna lämna saker som denne vill bli av med i det inre och/eller det yttre samt uppnå saker i

detsamma.

 

Dessa kunskaper, kompetenser och fördigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta

del av kraftfulla modeller som du sedan kommer praktisera mycket och få gott om feedback på.

 

3 eller 5 dagar

 

Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2

vid ett senare tillfälle. Väljer du att gå endast modul 1 så går det bra med och räcker långt.

 

I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du

vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer

erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.

 

 freedom1

 

Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C)

utbildningsmoduler, 3 + 2 dagar:


Utbildningen innehåller bland annat

 
-Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.

-Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.

-Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder

klienten framåt.

-En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten

befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.

-Att arbeta med livshjulet i coaching.

-Coachingtekniker som tidslinjen, sten och pappers konstellation mfl.

-Kroppen och coaching samt att coacha i rörelse.

-Värderingar; Näckrosmetaforen och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för

önskade resultat.

-Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar

till förmån för önskvärda livsmål.

-Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.

-Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild

och negativa föreställningar till positiva och stärkande.

-Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.

-Visualisering.

-Nlp tekniker.

 

 

lifexscut

 

Den holistiska kunskapen (helhetskunskapen) vi nämner är ett av de främsta kännetecknen hos oss på

Svenska Hälsoteamet.

Givetvis kommer denna utbildning, liksom våra övriga utbildningar, ge dig den bredd, det djup och den unika

kunskap och insikt i dig själv & människan som en framgångsrik coach, ledare och terapeut behöver.

Kunskap och erfarenhet för att ha verklig kraft att coacha, leda och hjälpa transformera både dig själv och

andra människor till deras fulla potential!

 

__________________________________________________________________________________________

 

Praktisk Information

 

Datum och plats för utbildningsblocken

 

Karlstad

Modul 1; 3 dagar. Hösten 2018.

Måndag 5 nov – onsdag 7 nov (vecka 45).

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00

Modul 2; 2 dagar

Måndag 10 dec – tisdag 11 dec (vecka 50). 

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00 bägge dagar.

 

 

 

Karlskrona

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Måndag 11 mars – onsdag 13 mars (vecka 11).

 

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 – 18.00

Tisdag: 08.00 – 17.00

Onsdag: 08.00 – 16.30

 

Modul 2; 2 dagar. Våren 2019.

Måndag 6 maj – tisdag 7 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 – 18.00

Tisdag: 08.00 – 17.00

 

 

 

Stockholm

Modul 1; 3 dagar

Måndag 18 mars – onsdag 20 mars (vecka 12). 2019.

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00 samtliga dagar.

 

Modul 2; 2 dagar

Onsdag 8 maj – torsdag 9 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00 bägge dagar.

Umeå

Modul 1; 3 dagar

Våren 2019. Tisdag 9 april – torsdag 11 april (vecka 15).

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00 samtliga dagar

 

Modul 2; 2 dagar.

Våren 2019. Måndag 13 maj – tisdag 14 maj (vecka 20).

Preliminära kurstider: 8.00 – 17.00 samtliga dagar.

 

 

Helsingborg

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Datum sätts inom kort.

Modul 2; 2 dagar

Datum sätts inom kort.

 

 

Kursledare

Daniel tavla web

 

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel har en kandidatexamen i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver

sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor

till bättre hälsa, lycka och välmående, i personlig utveckling, personligt ledarskap samt 

i coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

 

Vidare är Daniel bland annat utbildad NLP Business Master Coach med Kjell Enhager & Magnus Kull,

professionell Life Coach och Team Coach samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i

kampkonst.

 

Daniel arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer och brinner för att ge dig det bästa

av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din högsta potential som människa.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm Andersson 

 

 happy2 jpg-for-web-normal 

 

Investering:

 

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 400 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 900kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 000kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms

 

Anmälningsavgift: 1 500kr

 

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, personligt ledarskap, finansiell hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se