Diplomerad Zonterapeut

 

Ett yrke i tiden

Som zonterapeut får du ett yrke som du kan ta med dig över hela världen. Efterfrågan på kunniga terapeuter ökar allt mer och där är zonterapin ett starkt alternativ.

 

En kraftfull metod

Zonterapin arbetar inifrån och bygger upp kroppen. Via specifika zonpunkter stimuleras olika organ i kroppen. Du ges en större förståelse om orsaken till de symptom som dyker upp. T ex magbesvär, muskelvärk, förkylningar etc.

 

Omfattande system

Vi har valt att lägga upp undervisningen i tolv veckoblock fördelade på två terminer (ett år). Du varvar en vecka på skolan med två till tre veckor hemma med hemuppgifter.

 

Fascinerande kunskap

Din syn på människokroppen kommer att förändras. Ett öra blir en landskapskarta över våran kropp. Ryggen speglar ansiktet samt våra inre organ, vaderna speglar och påverkar bl.a. känslolivet. Allt detta vävs sedan samman till en större helhet.

 

Blockutbildning

Vi har valt att lägga upp undervisningen i tolv femdagarsblock fördelade på två terminer (ett år). Du varvar en vecka på skolan med två till tre veckor hemma med hemuppgifter.

 

Kursinnehåll

Fotens Zonsystem Vi går igenom fotens anatomi och utforskar hur kroppen har byggt upp ett enormt detaljerat zonsystem. På fötterna har vi ett zonsystem som omfattar alla kroppens organ, från minsta del som synnervskorsningen i hjärnan till våra större organ som t.ex. levern. Du lär dig tekniker så att du lätt kan hitta dessa zoner och utifrån detta ge en bra behandling.

Underbenets Zonsystem Underbenets zonsystem drar sig också ner över fötterna. Här får du lära dig att urskilja och arbeta med två zonsystem på samma plats.

Lårets Zonsystem Vi utforskar lårets zonsystem och tittar på varför man ibland väljer t ex det.

Bröstkorgens Zonsystem Här kan man se hur zoner på bröstkorgen bla påverkar olika kotor i ryggen.

Örats Reflexologi I örat har vi fl era zonsystem som vi här lär oss att jobba med. Att komplettera behandlingen med punkter på öronen kan vara mycket effektivt för ditt behandlingsresultat.

Anatomi Vi berör allmänt skelettets, ledernas och musklernas anatomi.

Fysiologi Vi ökar din förståelse om kroppens inre. Cellen, hjärta, lungor, matsmältning etc.

Medicinsk sjukdomslära Vi går in på olika sjukdomstillstånd i kroppen bl.a. diabetes, bechterew och olika ämnesomsättningssjukdomar i t ex sköldkörteln och njurarna. Vi tittar även på skolmedicinens sätt att behandla dessa obalanser.

Energibanor I slutet av utbildningen binder vi ihop kroppens zonsystem i olika energibanor som gör att man kan påverka Yin och Yang balansen. Du lär dig om tårnas energipunkter och hur du där kan avläsa kroppens hälsotillstånd. Du får även lära dig att använda dig av olika “energinycklar” längs kroppen för att komma djupare in i zonsystemen. Vi går också in på bålens zonsystem som med sina starka zoner på magen och ryggen kan ge en större förståelse för återkommande problem i ryggens skelett eller muskler.

Praktisk Marknadsföring Vem är du? Vad vill du? Vad är din affärsidé? Hur kan du framgångsrikt föra ut dig själv? Här lär vi dig vad du behöver kunna för att lyckas med ditt företagande.

Personlig Utveckling Att jobba terapeutiskt är bl.a. att kunna fi nnas till hands på ett bra sätt när en klient blir berörd under en behandling. En hel del övningar kommer att göras för att öka din förståelse om dig själv och andra.

 

Lärare

Lärare på utbildningen är Ulrika Norrgård. Ulrika har utbildat Zonterapeuter sedan 10 år och driver tillsammans med sin man Mälarö Friskvårdcenter.

Praktiska upplysningar

Kursstart och Kursort: Inga kursstarter planerade inom närmaste två åren. Utbildningen: Kurstider är måndag till fredag 8.30-17.00. Lunch 12- 13.30. 40 timmar per vecka. Övrigt: För att bli diplomerad zonterapeut krävs det att du blir godkänd av skolans lärare. Du behöver dessutom dokumentera minst 120 behandlingar. Antalet elever är begränsat till max 26 per klass. Priser: Företagsfaktura: Plus moms Anmälningsavgift: Sista ansökningsdag: