NLP Holistic Life Coach Professional

En 8-månaders yrkesutbildning till diplomerad professionell Holistisk Life Coach (H.L.C) och certifierad NLP Practitioner via INLPTA (International NLP Trainers Association)

 

Kraftfull utbildning!

Vill du lära dig NLP-Lifecoaching som effektivt frigör människors inneboende potential?

Vill du utveckla dina kommunikationsfärdigheter att nå fler personlighetstyper, grupper och en större mångfald av människor?

Vill du hjälpa människor att uppnå sina mål i livet med NLP och coachande färdigheter som verktyg?

-Då är denna utbildning för dig!

Utbildningen är designad för dig som vill jobba med effektfull NLP holistisk livscoaching samt använda kraftfulla verktyg och unika färdigheter som skapar positiv utveckling för människor.

Utbildningen är satt samman av det drygt 30-åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända för sina holistiska perspektiv på människan.

 

När och var?

2024 startar vi i Malmö och Karlstad en längre coachutbildning som inkluderar en NLP-Practitioner certifiering. Vi kallar utbildningen NLP Holistisk Life Coach Professionell.

24 dagar utspritt på 8 moduler över 8 månader där du diplomeras som professionell Holistisk Life Coach samt certifieras till NLP practitioner via INLPTA (International NLP Trainers Association), en av världens ledande NLP organisationer.

Kursinfo/ kursbeskrivning och annan praktisk information finner du längre ned.

 

Unik utbildning med NLP och coaching

Flera saker gör denna utbildning unik inom både coaching och NLP området.

Framför allt gäller det vad vi kallar det ”holistiska perspektivet” som pekar på helhet och att allt på något sätt hänger samman. Det handlar då om helhetssynen vi på Svenska Hälsoteamet har som fokus i alla våra utbildningar.

Denna utbildning söker därför kombinera det bästa inom coaching och NLP tillsammans med olika upplevelsebaserade moment från delar av en av de senaste ”vågorna” inom NLP, utforskandet och arbetet med vad som ibland kallas ett ”fält” där allt sägs vara sammankopplat, sammanlänkat eller ”höra samman”.

Denna våg inom NLP har intresserat sig för hur människor inom olika traditioner och urkulturer världen över (sedan årtusenden) med hjälp av meditation, ceremonier och olika processer arbetar med detta ”fält” där allt sägs vara sammanlänkat. Detta för att åstadkomma positiv förändring.

Fältet kallas ibland populärt för kvant-fältet (ett populärt ord i vissa kretsar som relaterar ”allt-är-sammanlänkat-teorier” med teorier inom kvantfysik).

 

Upplevelsebaserade processer

Momenten av ”fältet” på denna utbildning innebär att du som deltagare får genomgå vissa upplevelsebaserade processer som syftar till att i dig expandera och förankra en mer holistisk världsbild och utveckla din medvetna tillgång till detta ”fält” än mer.

Det betyder inte att det är en fullfjädrad meditationsutbildning eller en utbildning som tränar upp dig att göra exakt vad traditioner och urkulturer gjort sedan årtusenden, även om du kommer att få uppleva en del av det under utbildningen.

Istället handlar det om att ge dig olika upplevelser som bidrar till personlig utveckling och transformation samt som förankrar en helhetssyn på människan och världen i dig (än mer).

Dessa moment syftar även till att du ska ta till dig NLP och coaching kunskapen med hela dig, dvs även med kroppen, med känslorna samt på energinivå, istället för med endast intellektet och som tekniker och intellektuella göranden.

 

Personlig utveckling på riktigt

Att arbeta med människor som professionell Holistisk NLP Life Coach innebär något mycket mer än tekniker och intellektuella göranden. Det handlar bland annat istället om att genom både ditt sätt att vara, ditt sätt att bemöta, lyssna, återkoppla, reflektera, relatera, känna och i övrigt agera bidra till andra människors transformation och personliga utveckling på djupet.

Utbildningen är således, som alla våra övriga utbildningar, en resa genom dig själv, med mycket personlig utveckling.

Om du är intresserad av personlig utveckling, människor, coaching och hjälpa både dig själv och andra att nå mål på ett mer effektivt sätt så är NLP och denna holistiska lifecoach utbildning för dig.

 

Certifikat

Vi är anslutna till en av världens största NLP organisationer, INLPTA –International NLP Trainers Association, för att garantera hög kvalité, professionalism och etik. Det är också genom INLPTA som du får till NLP certifikat.

 

Vad är NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är en spännande metod och ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla strategier, processer, modeller och tekniker som kombinerar neurovetenskap, språk och beteendemönster för att leda sig själv och andra, förbättra vårt sätt att kommunicera och i högre utsträckning nå våra mål. NLP är även en attityd och ett förhållningssätt som hjälper oss att leva mer baserat på styrkor och möjligheter snarare än på svagheter och begränsningar.

Med hjälp av NLP’s nyfikna attityd och spännande metodologi kan vi lära oss att effektfullt påverka både vårt eget och andras tankesätt, känslor och beteenden, samt förstå och kommunicera bättre med oss själva och andra.

Dessa strategier, processer, modeller och tekniker liksom attityder och förhållningssätt bygger på studier av framgångsrika människor på olika områden, bland annat inom terapi, coaching, ledarskap, kommunikation och teamutveckling samt förändringsarbete i allmänhet.

NLP kan även sägas handla om att ha de omedvetna processerna inom oss att arbeta för oss istället för mot oss, att vara oss till gagn och hjälpa oss frigöra och ta vara på vår potential samt må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt.

Grundtankar i NLP

NLP bygger på idén att våra tankar och beteenden följer vissa mönster och processer. Genom att förstå dessa mönster och processer kan vi lära oss att använda dem till vår fördel. Med NLP lär vi oss att identifiera och förändra våra omedvetna tankemönster och beteenden för att skapa önskade resultat i våra liv.

Något mycket attraktivt med NLP är dess praktiska tillvägagångssätt. Istället för att endast fokusera på teori och abstrakta koncept ger NLP oss gott om konkreta verktyg och tekniker i både tanke och handling som vi kan använda i vårt vardagliga liv för att främja välmående och att leva ett mer uppfyllande liv.

NLP kan användas inom många olika områden, såsom personlig utveckling, ledarskap, förändringsarbete, professionell kommunikation och coaching mm.

 

Viktiga delar i NLP

En viktig del av NLP handlar om att lära sig att använda språket på ett konstruktivt sätt. Bland annat för att kommunicera våra tankar och behov tydligt och grundat. Genom att bli medvetna om vårt eget språk och använda specifika ord och fraser kan vi skapa kraftfulla resultat och förändringar i vårt eget sinne liksom andras.

En annan viktig princip inom NLP är att lära sig ta ansvar för våra tankar, känslor och beteenden. Genom att inse att vi har påverkanskraft och långt mer kontroll över vårt eget sinne än vad de flesta fått lära sig, kan vi ta makten över våra liv och i högre utsträckning skapa de resultat vi önskar. NLP menar och lär oss att vi har resurser inom oss för att nå våra mål och att vi kan förändra vår mentala inställning för att övervinna hinder och motgångar.

 

Ankare

NLP erbjuder således en rad tekniker och verktyg för att hjälpa oss. En av de mest kända teknikerna är “ankare”, som handlar om att koppla ett visst tillstånd eller en viss känsla till en specifik handling eller situation. Genom att skapa positiva ankare kan vi trigga positiva känslor och tillstånd i oss själva och andra till vår egen och andras fördel.

 

Modellering

En annan användbar teknik inom NLP är “modellering”. Genom att studera och analysera framgångsrika personers tankemönster och beteenden kan vi lära oss att designa våra egna framgångsrika strategier och tillämpa dem i vår egen situation. Modellering är en kraftfull metod för att accelerera vår personliga utveckling och uppnå vad som är viktigt för oss.

 

NLP Historik

NLP utvecklades i USA under tidiga 70-talet när Richard Bandler (matematiker) och John Grinder (docent i lingvistik) tog fram en ny metod att identifiera, fånga och sprida andra personers mästerlighet på olika områden. Modellering kallade de den metoden, som beskriven ovan.

Till en början modellerade de mästerligheten hos tre världsledande terapeuter; Fritz Perls (Gestaltterapi), Virginia Satir (Familjeterapi) och Milton Erickson (världskänd psykiater). NLP’n har sedan spridit sig över hela världen och hela tiden fortsatt att utvecklas samt detta inom många olika applikationsområden. NLP fungerar bra att applicera på förändringsarbete oavsett område, inte bara inom terapi och coaching således.

En fråga som NLP hjälper att besvara är ”vad är skillnaden som gör skillnaden mellan medioker prestation och mästerlig prestation? mellan ok resultat och mästerliga resultat?” Här kan identifieras språk, fysiologi, sinnesstämningar och mentala processer och i dem mönster (snarare än teorier) som kan läras ut till andra.

high-five

Kursinfo och praktisk information

 

Kvalitetstestade modeller!

Sedan utbildningen är uppbyggt på bl.a. NLP och flera världsomspännande och väl beprövade tekniker, modeller, processer och strategier för life coaching, livscoaching personligt ledarskap, coachande ledarskap och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta som professionell holistisk (NLP) Life Coach och/eller komplettera ditt nuvarande yrke som t.ex ledare, utbildare och kroppsterapeut.

 

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram individens potential och resurser. Detta för att dina klienter (eller medarbetare, elever, personal etc.) på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå sina mål och vad de bedömer som viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar.

Det handlar för klienten/ den coachade mycket om att t.ex. öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv, dvs. sina mönster i beteenden, tankar och känslor, sina behov och värderingar, mål och drömmar mm. och att kunna bryta negativa mönster till förmån för att installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Dessa NLP-life coaching kunskaper, kompetenser och färdigheter lär och utvecklar du genom att under utbildningen få ta del av kraftfulla NLP modeller, verktyg, tekniker, processer etc (som beskrivet ovan under ”vad är NLP”) som du sedan kommer praktisera (coacha) mycket med och få gott om feedback på.

 

24 dagar

Mellan varje modul så praktiserar du vad du lär. Detta hemma, på jobbet, med övningsklienter etc. och kommer tillbaka till nästa modul med mer erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater. Då utbildningen är upplagd med 8 moduler om 3 dagar per modul kommer du ha mycket fina möjligheter att öva och komma tillbaka med viktiga erfarenheter, frågor och fortsatt utveckling.

 

Modulernas innehåll:

Info kommer.

 

Du som gått HLC-grundkursen innan ges en rabatt på den längre NLP Life Coach utbildningen.

Värt att veta är att även grundutbildningen till Holistisk Life Coach innehåller gott om NLP även om det ej är så vi riktigt marknadsför den, då den ej leder till  NLP-certifiering, vilket denna den längre utbildningen istället gör.

 

Kursorter

Malmö och Karlstad

 

Kursstart & datum

Hösten 2024 på båda orter.

Prel. 8 moduler om 3 dagar (totalt 24 dagar).

 

Investering

44 900kr + moms (56 125kr inklusive moms)

Anmälningsavgift: 6 000kr som faktureras i samband med din anmälan.

Räntefri delbetalning på upp till 24 månader möjlig.

 

Kursledare

Daniel tavla web

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel är bland annat NLP Trainer (INLPTA) och NLP Business Coach utbildad med Kjell Enhager & Magnus Kull, professionell Life Coach (Livscoach) och Team Coach, mental tränare samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst med gott om erfarenhet av meditation och mental träning.

Vidare har Daniel har en Fil. Kand. i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor inom hälsa och välbefinnande, personlig utveckling, personligt ledarskap samt inom coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

Daniel arbetar med att utveckla människor i allmänhet och ledare, team och organisationer i synnerhet och brinner för att ge dig det bästa av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din fulla potential.

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Daniel Ekholm Andersson