Holistisk Hälsa inspirerat av Medicinhjulet och Nordamerikanska Indianer.


-Ett föredrag för hela livet!
 

 

 

För alla mina relationer

 

Sedan ett antal år har många blickar vänts mot Nord- och Sydamerikas urinnevånare,

de så kallade ”Indianerna”. 

 

En del kännetecken hos indianerna, liksom hos andra ursprungsmänniskor, är att de har en djup och

naturlig relation med jorden, naturen, sig själva och livet.

 

Dessa relationer är vad många av oss idag söker återfinna i våra många gånger så snabba och jäktade liv.

 

Frågor som: ”Vad är det som är viktigt?” eller ”Hur hittar jag harmoni & balans?” är vanliga hos fler och fler.

 

Många upplever obalans i sina liv med mycket stress som resultat.

 

Kanske är denna stress för att samhället är ur balans, kanske för att grupper vi är del av är ur balans,

kanske för att vi själva är ur balans eller….!?

 

Ceremony

 

Tittar vi mot Indianerna och världens övriga urmänniskor, av de som ännu har kvar de gamla sätten att leva,  

så finner vi där ingen som helst separation i tillvaron.

Vidare är prioriteringarna klara och tydliga. Det är att vara människa, mamma eller pappa, far- eller

morförälder, bror eller syster, att vårda om varandra och naturen och vad än annat som föder och när oss,

som är prioritet.

Det mesta handlar om relationer och om att vårda dem. Alla relationer!

-det börjar med relationen till oss själva och växer sedan ut till allt och alla runt omkring oss, vilket enligt

indianernas sätt att se det, är ”ett”.

 

Människa och miljö är ett. Miljön är vi. 

Allt hör i våra urmänniskornas värld samman och utgör en del i en större helhet, ”the circle of life”.

 

 

”Return to earth”, painting by Kirby Sattler. www.sattlerartprint.com

 

 

 

Ceremonier och medicinmänniskor

 

Vidare finns hos indianerna och våra urmänniskor regelbundna ceremonier och sammankomster som bland

annat syftar till att bringa harmoni & balans i alla relationer och bringa god hälsa & välgång till alla.

 

Med alla menas här alla i stammen/gruppen/samhället och allt & alla på jorden. Verkligen allt och alla.

Ceremonierna för människorna närmre sig själva, varandra och livet och fördjupar alla relationer med

respekt och omtanke.

Stammarna, oavsett plats på vår jord, har även medicinmän och/eller medicinkvinnor vilkas specifika uppgift 

bland annat är att hjälpa harmonin, hälsan och balansen i gruppen, stammen och världen.

 

Dessa bär djupa kunskaper och insikter i vad som idag mer anses som ”low tech” (jmf. med ”high tech”).

 

 

 

 

 

Vissa delar av våra urinnevånares livssyn och ceremonier samt medicinmännens och medicinkvinnornas

kunskaper kanske ses som både barnsliga och föråldrade i moderna ögon.

-Men ändå så finner fler och fler att den syn på tillvaron och den relation till livet och sig själva som många 

urinnevånare har tillför dem något de sökt och saknat sedan länge.

 

shamantree 

En transformerande resa

Att praktisera och lära i t ex yogatraditioner eller nordamerikansk indiansk healing/ medicin tradition kan vara

en mycket transformerande resa.

Det är inte alltid vi vet vad för hjälp eller förändring vi behöver för mer balans och harmoni i våra liv.

Dock verkar det som att vi med eget engagemang samt en öppenhet och mottaglighet för hjälp på resan så

är möjligheterna betydligt större att vi finner det vi behöver än om vi är passiva, slutna och oengagerade.

 

Det behövs förmodligen eget ansvar liksom mer än politik och politiker för att skapa balans på arbetsplatser,

i familjen, på jobbet och på fritiden. Vi kan behöva söka vägledning i att leda oss själva till ett rikt och

meningsfullt liv i balans och harmoni.

Bland annat Medicinhjulet kan hjälpa oss med detta.

 

 medicinewheel1 jpg-for-web-normal

  

 

Inbjudan

Du är nu inbjuden till en kväll i helhetshälsans tecken, bland annat inspirerat av medicinhjulet,

vilket är en hörnsten i ”medicin-undervisningen” hos nordamerikanska indianer. 

 

Föredraget leder väg in i din egen värld och din egen inneboende kunskap som människa.

Det är även en kväll med smakprov på den livssyn och de relationer till tillvaron och sig själva som en del av

de nordamerikanska indianerna har.

 

Vidare är alltsamman utifrån ett hälsoperspektiv. Ett sk. ”Helhetshälso-perspektiv”.

Även inslag från Yogatradition, modern medicin, psykologi, kvantfysik med mera berikar.

 

 

Tag tillfället i akt och ge dig själv en kväll för dig och ditt välbefinnande!

 

 

 

Innehåll:

 

Kvällen är en resa för livsbejakande & möjligheter och föredraget är designat för att ge

inblick i och förståelse för bland annat:

-Samspel mellan tanke, känsla, kropp och livskraft.

-Våra djupare behov som människor och hur vi möter dessa behov tillfredställande.

-Hur vi skapar och väljer våra liv i varje stund.

-Vår potential och möjlighet till balanserade liv, med både optimal hälsa och inre tillfredställelse.

-Vad som utgör grunden till ett balanserat leverne.

-Vad du mår bra av samt kan må än bättre av.

-Principer och metoder vi kan använda oss av för att leva ett harmoniskt liv.

-Och mera..

 

Föredragshållare är Daniel Ekholm Andersson.

Daniel2xspres

Daniel driver Svenska Hälsoteamet och praktiserar sedan många år Yoga, ”Nordamerikansk

indiansk ceremoniell medicin”, är professionell livscoach, teamcoach, NLP Master,

fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst, har flera års universitetsstudier

i bland annat psykolog och biologi med fokus på kreativitet och personlig utveckling bakom sig.

Daniel väver samman spännande kunskap och erfarenheter från ovannämnda och olika sätt att se på

människan och livet.

Vidare förmedlar Daniel dessa kunskaper och erfarenheter med både lätthet och djup

känsla och förnuft.

Ett unikt tillfälle att inspireras och guidas till än bättre hälsa och välbefinnande!

Varmt Välkommen!

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Praktisk information

 

 

Ort, tid & datum:

 

Karlskrona:

12 Juni  2017 kl. 18 – 20.30

 

Pris:

295:- per person.

Kom 2 st 450:- kr

Kom 3 st 550:- kr

Kontant betalning på plats.

Företagsfaktura: Plus moms. Uppge i din anmälan om detta gäller dig.
 

 

Anmäl dig genom att klicka HÄR (länk till anmälningssida)

 

 

 

Med vänliga hälsningar och varmt välkommen!

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!

Bild 053

 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, finansiell hälsa, massage och friskvård i hela landet.

Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41

www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se