Varje resa börjar med ett steg Ta det steget idag!

 

Yogalärarutbildning

2 år, i Hatha Yoga med Ayurveda samt European Yoga Alliance 500h certifiering.

OBS! Ingen ny kursstart planerad i dagsläget..

 

Yogalärarutbildning 2år Hathayoga & Ayurveda

Denna yogalärarutbildning består av Hathayoga ur ett Ayurvediskt perspektiv, med en 500-timmars certifiering via European Yoga Alliance.

 

Yoga – en väg till frihet!

Vi har glädjen att erbjuda dig en av sveriges mest gedigna yogalärarutbildningar som leder till både diplom och certifikat.

Denna gedigna kurs med över 800 studietimmar uppdelade på 2 år har 550 kontakttimmar och 250 timmars hemmastudier.

 

Upplägg, innehåll samt bakgrund

Kursens träffar är i retreatformat, vi har 12 träffar på naturskön, lugn plats (sammanlagt 72 dagar) för att ge dig gott om tid att utvecklas och mogna in i rollen som yogalärare och integrera kunskapen i ditt eget liv. Varje träff är på 6 dagar och börjar med en gemensam middag den första kvällen och avslutas sista dagen efter en gemensam lunch – för att ge gott om tid för resor. Träffarna har ett fast dagligt schema för att hjälpa dig förankra den dagliga yogaövningen och ayurvedarutinen samt ge dig tid för promenader och vistelse i naturen. Måltiderna är även vegetariska och ayurvediska. Utbildningen är ett inspirerande och närande forum där du utvecklas som person och där yogan växer fram i dig på dina egna villkor.

 

Personlig Konsultation

Varje elev får en privat konsultation vid varje träff, så att du kan lära dig mera om din egen personliga konstitution och din nuvarande status för kroppslig/emotionell hälsa enligt Ayurvedan. Den är även till för personlig utveckling och målsättning. Tiden mellan träffarna är även generöst tilltagen så att du hinner med att integrera det du lärt dig i din vardag hemma.

 

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen och lärandet från början. Yogaövningarna ska passa dig – inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum – inte yogapositionen eller klassen. En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt. Detta är någon som du lär dig mera av för varje träff så att du tryggt kan öva själv och vägleda andra på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.

 

Din Utveckling i fokus

Kursens första år är mestadels för din egen utveckling som yogini/yogi och under andra året läggs mera fokus på undervisning. Vi tillhandahåller en trygg och säker miljö (sacred space) för din utveckling, där du kan dela, växa och blomstra. Alla elever får lika mycket tid och uppmärksamhet.

 

Upplevelsebaserad Kurs

Det är alla delar tillsammans som gör att lärandet blir så utvecklande och lätt att ta till sig; maten, yogan, ayurvedarutinen, meditationen, privata konsultationerna, gruppdiskussionerna, vilan, de dagliga promenaderna, den ordentliga nattsömnen och känslan av att umgås med likasinnade vänner. -Men också vår ökade insikt i och förståelse av vår sanna natur – och den flödande känlsan av frihet och kärlek som kommer ur denna vetskap.

 

Yoga och Ayurveda

Ayurvedan och yogan är som två systrar. De kompletterar varandra perfekt. Det är mycket vanligt i Indien att en Ayurvedisk hälsorådgivare att ordinera yogapositioner, meditation, andning och örter ”på recept” som en del av konsultationen. Under kursens gång blir du introducerad i Ayurvedans grundprinciper enligt dina egna behov. Du lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

 

Summering

När denna kurs sträcker sig över hela två år (fördelat på 550 timmar tillsammans och 250 timmar självstudier) har vi plats för en bred kursplan. Undervisningen på träffarna är på svenska. Litteraturen för hemstudierna är mestadels på engelska, men vi underlättar inlärningen genom att först gå igenom på svenska vad veckans tema är, sedan blir det fördjupad hemuppgift på det till nästa träff. Här följer en sammanfattning av kursen; Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

– Yogapositioner (Asanas) Du lär dig och utövar flera Hathayoga program ur ett ayurvediskt perspektiv (flera olika program för Vata, Pitta, Kapha) och även Yinyoga.

– Andningsövningar (Pranayama) Du lär dig och utövar flera grundläggande andningsövningar.

– Meditation (Mindfulness, Vipssana, Metta Bhavana) Du lär dig och utövar meditation med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet.

– Djupavspänning/yogisk sömn (Yoga nidra) Korta och längre varianter av djup vila för kropp och sinne.

– Samarbete och service till andra (Karma yoga) Eleverna hjälper till med en daglig uppgift (mat/städ) som utförs med glädje och under meditativa former.

– Yogisk historia och filosofi Introduktion till intressant och relevant yogisk litteratur såsom Bhagavad Gita, Yoga Sutrorna, Upanishaderna, yogans språk m.m

– Ayurveda Introduktion och applikation av ayurveda i yogan och i vardagslivet.

– Sanskrit studier Introduktion till Sanskrit mantran och recitation (chanting) på sanskrit

– Anatomi och fysiologi och biomekanik Läran om den fysiska kroppen ur ett yoga-perspektiv

– Energianatomi Fördjupning i Chakrasystemet, introduktion till meridianerna och läran om yin/yang

– Massage Du lär dig tekniker från indisk huvudmassage, thaimassage och svensk klassisk massage som passar i ett yogaklassrum för djupare avslappning.

– EFT & Inquiry Du lär dig att släppa på energiblockeringar och nå djupare insikt genom affirmationer och EFT, samt att släppa begränsande tankemönster genom Byron Katies The Work.

– Undervisningsmedtodik och övning Du lär dig leda grupper med förståelse för olika människors förmågor och begränsningar och utveckla din kommunikationsstil. Kommunicera tryggt, inspirerande och ödmjukt. Du lär dig grundläggande verbal och handfast fysisk justering i yogapositionerna.

– Andligt ledarskap och etik

– Lektionsplanering och marknadsföring

– Yogaterapi Du lär dig om obalansernas säten i den fysiska kroppen och mentala blockeringar som begränsar utveckligen av yogapositionerna, samt hur yoga utövas på ett tryggt och säkert sätt så att gamla skador kan läkas och nya undvikas.

– Livsvägledning (coachning) Personlig utveckling är en stor del av resan och en viktig bit i utvecklingen för yogalärare så att du kan målmedvetet uppnå mera balans i livets alla bitar.

– Sharing (Öppen kommunikation i grupp) Alla deltagare tar del av att kommunicera öppet och fritt från hjärtat. Att lyssna uppmärksamt och vänta på sin tur är en lika viktig del som att få ta plats och prata till punkt. Allt som delas i gruppen stannar givetvis inom gruppen.

– Yogisk och ayurvedisk mat Vegetarisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation…. och mera..

 

Yoga – Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv. Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse. Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår 2-åriga yogalärarutbildning. Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den univerella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron. 

 

Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling. Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling. Inte religiöst. Du kommer att få studera ett flertal olika spirituella böcker och ha hemuppgifter som stödjer dig att expandera ditt inre att omfatta mer av vår och existensens holistiska natur.

 

Meditation

Yoga är en väg till meditation. Det är ett sätt att befria oss, vår kropp och vårat inre från spänning och här sätta oss i samklang med den univerella livskraften som flyter genom oss och allt som existerar. Vi finner då harmoni och balans. -Vi kan då sitta stilla. När vi väl kan sitta stilla så kan vi på djupet lära oss att observera sinnet och finna platsen av varken sinne, tankar eller känslor. Platsen av ”No Mind”.

 

 

Sammanfattat innehåll

Eftersom denna utbildning löper över 2 år och har ca 550 timmar på kursgården samt ca 250 timmar med hemstudier så har vi en av de bredaste kursplaner du kan finna. Här följer en enkel sammanfattning: -Nyckelord är lärande med nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

• Asanas: Du lär dig flera Hatha Yoga program och yogapositioner i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet. Av dessa program och övningar ingår förutom rena Hathayoga program bland annat fyra stycken Ayurvedaprogram, yinyoga samt ashtanga vinyasa yoga.

• Pranayama: Du lär dig ett flertal andningsövningar och andningsprogram.

• Meditation: Mindfulnessmeditation från Vipassanatraditionen.

• Yoga nidra

• Karmayoga

• Yogisk historik & filosofi: Bhagavad Gita, Yoga Sutras, Upanishaderna, Yogans Språk med flera.

• Ayurveda: Introduktion och applikation i vardagslivet.

• Sanskritstudier , Mantras & Chanting

• Specifik anatomi, fysiologi samt biomekanik

• Chakrasystemet, Meridiansystemet samt Yin-Yang principer.

• Massage med tekniker från bland annat Indisk huvudmassage, Thaimassage och Svensk Klassisk Massage som passar i ett yogasammanhang.

• EFT (Emotional Freedom Technique) för att frigöra energiblockeringar samt grundprincipen i Byron Katies The Work för att bryta negativa tankemönster.

• Undervisningspedagogik & praktik: Träning i att leda grupper samt utveckling av din verbala förmåga. Allt för att du på ett ödmjukt och inspirerande satt skall kunna vägleda andra. Du lär dig även grundläggande korrigering och så kallad ”hands-on” teknik för optimalt utförande av positioner.

• Andligt ledarskap & etik

• Lektionsplanering & marknadsföring

• Yogaterapi: Du lär dig att känna in fysiska och mentala hinder och sedan anpassa positioner så att gamla skador kan läkas och nya förhindras. Assistering med influenser från Thaimassage och Indisk Huvudmassage ingår.

• Lifecoaching: Personlig utveckling är en viktig del på utbildningen för att du som person ska kunna växa in i lärarrollen och finna balans i ditt livs alla delar.

• Sharing: Samtalscirkel där var och en tränas och ges möjlighet att uttrycka sig från hjärtat, tala till punkt samt att bli hörd. Du lär dig även att lyssna med hjärtat.

• Yogisk Kosthållning -Och mera

 

När kan jag börja och vad krävs?

Ingen start inplanerad i dagsläget!
Inga förkunskaper krävs på yogalärarutbildningen. -Undervisningen anpassas till din nivå.

 

Schema

Så här kan en dag på yogalärarutbildningen ut: 06.00-07.00: Ayurvedisk morgonrutin enligt konstitution. 07.00-08.30: Hatha Yoga 08.45-09.15: Pranayama 09.30-11.00: Frukost 11.00-12.00: Teori & Praktik 12.00-14.30: Lunch. 14.30-16.30: Teori & Praktik 17.00-18.30: Undervisning 18.30-19.30: Middag 19.30-20.30: Petrsonlig utveckling & Sharing 20.45-21.15: Kvälls Meditation

Hemsidor Sverige inom Yoga Vi rekommenderar den yogaintresserade att besöka www.omyogaom.se

Du kan även se oss på: http://www.studentum.se/Hatha_Yoga_Laerarutbildning_65932.htm