Välkommen på webbinar!

Våra webbinarier består av 1 timmes föreläsning och 30 minuters Q&A
Datum och tider:
Fokus och mindset: 16 april, 14.00 – 15.30
Självcoaching och stresshantering: 21 april, 15.00 – 16.30
Drivkrafter och valda sanningar: 7 maj, 10.30 – 12.00

Svenska Hälsoteamet

Svenska Hälsoteamet

——————————————————————————————-
Föreläsare
Thomas Viksberg och Daniel Ekholm.
Både Thomas och Daniel är ledar- och organisationsutvecklare samt föreläsare med fokus inom bland annat prestationspsykologi och teamutveckling.
Daniel och Thomas har ett samarbete under namnet TheTeam Development Team.
Thomas Viksberg
Thomas har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla ledare, team och organisationer. Att våga utmana sig själv, att ha balans och fokus för att göra det som krävs, att lära sig längs vägen med hjälp av energi och glädje.
Thomas är certifierad NLP Business Master Coach, ICC Business Coach samt mental tränare. Han har lång erfarenhet av utbildningar inom ledarskap, ledningsgrupper, coachning samt av att driva utveckling och förändring.
Thomas jobbar idag med små och medelstora företag, större multinationella företag samt kommuner och idrottsföreningar.
www.convinto.se

Daniel Ekholm
Daniel har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och inspirera individer, grupper och team att skapa rätt mindset, ta fram mer av sin potential, våga växa och vara skillnaden som gör skillnaden för långsiktiga och viktiga resultat.
Daniel har en fil kand. i psykologi och är bland annat utbildad professionell team- och ledarcoach samt NLP Business Master Coach.
Daniel har även bred erfarenhet av idrott, mental träning och meditation och är bland annat flerfaldig svensk mästare och före detta landslagsman i kampkonst.
www.danielekholm.se

För mer information kontakta:
Rickstrand & Co
0702 – 42 76 67
camilla@rickstrand.se

Hem