Allmäna praktiska upplysningar samt anmälningsföreskrifter

 

Anmälan

(dessa liksom regler för avanmälan godkänner och är du införstådd med du när du anmäler dig)

 

Du anmäler dig enkelt via vår hemsida här på nätet.

Det är viktigt att du klart och tydligt fyller i alla uppgifter samt uppger vilken kurs du vill gå.

Du kan även ringa oss för frågor om detta.

 

Anmälningsavgiften gäller endast de långa utbildningarna och är ca. 15 – 20% av utbildningsinvesteringen.

Denna sänder vi en faktura på och anmälningsavgiften garanterar din plats! Observera dock att du räknas

som anmäld i och med att du skickar in din anmälan.

 

På de långa utbildningarna betraktas du som anmäld när vi har tagit emot din anmälan.

Dock krävs att du betalar in anmälningsavgiften för att din plats ska vara garanterad på dessa.

 

På de korta utbildningarna, vilka ej har anmälningsavgift, räknas du även där som anmäld när vi tagit

emot din anmälan. På dem har vi avbokningsavgift istället för anmälningsavgift. Hur stor den är

står på varje kurs/utbildnings egen infosida.

 

Vid avanmälan, avbrott etc:

Läs om de regler som står under ”avanmälan” nedan. Läs även om ångerrätten där.

 

Föredragen:

För föredragen gäller: Du anmäler dig på vår hemsida och betalar sedan i entrén. Anmälan är bindande.

Har du kampanjkod med specialerbjudande tilldelad dig så måste du anmäla dig på Svenska Hälsoteamets

hemsida och uppge denna kampanjkod.

 

Anmälan är bindande på samtliga kurser, utbildningar och föredrag.

 

 

Certifieringsprov:

För dig som läser till Medicinsk Massageterapeut och certifierad massör ingår certifieringsprovet för

Branschrådet Svensk Massage. Ordinarie pris är 3 000kr eller mer.

 

Certifieringsprovet är valfritt och ingår om du väljer att göra det. Väljer du att inte göra det eller inte kan

göra det så får du inget avdrag på kursen/utbildningen och kan ej heller överlåta det till någon annan.

Samtidigt gäller att skulle du inte vara godkänd på alla våra egna prov kan du inte göra provet!

Detta är branschrådets regler.

Således behöver vi som skola godkänna dig innan du kan skriva branschrådets certifieringsprov.

 

Du har provet innestående till ett senare tillfälle om du inte godkänts på våra egna prov och behöver

komplettera dessa innan du skriver certifieringsprovet.

 

Diplomeringsprov:

Till både friskvårdsmassör, diplomerad massör samt diplomerad medicinsk massageterapeut ingår

diplomeringsprov. Dels skriftliga tentor samt dels praktiska prov.

Det ingår ett skriftligt prov på varje ”prov-del” du tentar av samt ett praktiskt prov.

Skulle du behöva göra omtentor så tillkommer en avgift om 300kr per skriftlig tenta samt för

de praktiska proven tillkommer en timtaxa om 600kr/timme (minimum 30 minuter), skulle du

behöva boka tid med en av våra lärare utanför skoltid. I de flesta fall kan det praktiska provet

göras om på skolan utan att någon avgift tillkommer.

 

 

Delbetalning

Ett kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

För dig som ej kan betala utbildningskostnaden på förhand erbjuder vi olika alternativ till

delbetalning av våra utbildningar.

Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i 6, 12 eller 24  månader.

 

Om du vill ha en längre delbetalning kan vi i vissa fall erbjuda detta, men då med ränta.

 

Ring eller maila oss för kostnadsfri rådgivning.

info@svenskahalsoteamet.se

eller

Mob: 070-770 31 41

 

Vi tillsammans skräddarsyr en plan som passar för dig!

 

 

Avanmälan och avbokningsregler

(dessa liksom regler för anmälan ovan godkänner och är du införstådd med när du anmäler dig)

 

Är det så att du efter anmälan till de långa utbildningarna vill avanmäla dig gäller följande:

De långa utbildningarna (Certifierad Massör, Medicinsk Massageterapeut, dipl. Massör, Friskvårdsmassör):

Vid avbokning debiteras hela anmälningsavgiften oavsett orsak.

Vid avanmälan mindre än en månad men mer än 15 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften

och vid avanmälan mindre än femton dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Detta oavsett orsak.

 

Ångerrätt

Vid distansköp som en anmälan över internet eller telefon räknas som, så gäller följande:

Du har rätt att frånträda detta avtal/din anmälan, utan att ange något skäl, inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter din anmälan.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut

att frånträda avtalet/din anmälan (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande

om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Dock gäller ej ångerrätten vid anmälan mindre än 14 dagar före kursstart.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder avtalet/din anmälan kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig,

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar

från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

 

 

 

Vid avbrott/ avhopp av pågående utbildning:

Avbryter du en pågående utbildning så står du fortfarande som betalningsskyldig för hela utbildningen.

Detta oavsett orsak. Har du inte betalat in hela utbildningskostnaden så kommer du att vara betalningsskyldig

för hela utbildningen oavsett du avbryter och har du betalat in hela utbildningskostnaden så sker ingen

återbetalning av denna ifall att du avslutar/ hoppar av utbildningen.

Du kan dock ta igen resterande del med annan klass vid ett senare tillfälle.

Pengarna är så att säga innestående till ett annat tillfälle.

 

Återbetalning:

Full återbetalning sker endast om utbildningen inställs eller om du står på reservplats.

Detta gäller ej om företaget går i konkurs.

 

Avbokningsregler korta utbildningar (helgkurser samt veckokurser i massage):

De kortare utbildningarna har en avbokningsavgift som debiteras dig vid en avbokning oavsett orsak.

Avbokningsavgiften är minst 20% av kurskostnaden och den minsta avgiften är 500 kr.

Denna är bindande och kan ej användas senare.

 

För de korta utbildningarna gäller även att vid avbokning mellan 14 ner till 8 dagar före kursstart

debiteras halva kursavgiften.

Detta oavsett orsak samt oavsett när anmälan till kursen skett. Dessa pengar kan ej användas vid

annat tillfälle senare.

 

Vid avbokning 7 dagar eller mindre före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Detta oavsett orsak. Mot läkarintyg (endast för de som avbokat sig 7 dagar eller mindre före kursstart)

står halva detta belopp till förfogande på motsvarande kurs inom ett år.

 

Klara mål

Det är en fördel om du har klara mål med din utbildning. Vad är ditt syfte? En klar riktning där du vet vad

du vill och i god tid bestämmer dig för att gå utbildningen hjälper dig att förverkliga det.

 

Vem kan söka

Du bör ha en önskan att växa som människa och att förstå mer av dig själv. Personlig utveckling är en

viktig del av våra utbildningar. Viktigt är att du har ett klart mål med utbildningen och är villig att titta

närmare på dig själv.

Du behöver på massageterapeut utbildningarna kunna läsa skriva och tala svenska samt vara minimum

18 år och ha gymnasiekompetens eller motsvarande.

 

När du ansöker

Skriv ner de tidigare utbildningar som du har gått inom hälsa/ friskvård.

 

Drogfritt och närande

Vi har valt att under kurserna skapa en miljö som stödjer hälsa och personlig utveckling. Därför ber vi dig

som anmäler dig till våra utbildningar att under utbildningsveckorna avstå från alkohol och andra

droger/stimulanter.

 

Kost & logi

I Umeå finns boende på Må Bra Källan (www.mabrakallan.se) samt 57:ans vandrarhem (www.57an.se).

I Karlskrona rekommenderar vi Gullberna logi (www.cajam.se) samt Lyckohem Logi (www.lyckohem.se).

Ängsbacka kursgård (internatkurser där). Här bor och äter du när vi har kurserna förlagda där.

Kontakta oss om du har behov av specialkost pga. allergi eller liknande vid boende här.

För boende på Ängsbacka gäller: Tag med egna sängkläder!

Logi finns i Jönköping och Karlstad på vandrarhem och Bed & Breakfast men vi har inga specifika

rekommendationer.

Sök på internet för ditt val av boende.

 

Lokaler:

Massageskolan & massageutbildningarna i Värmland är förlagda på Gamla Gjuteriet i Karlstad

(Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad, i samma byggnad som Nöjesfabriken).

 

Massageskolan & Massageutbildningarna i Umeå är i Må Bra Källans lokaler i centrala Umeå.

Kungsgatan 42, 903 25 Umeå. Www.mabrakallan.com.

 

Massageskolan & Massageutbildningarna i Karlskrona är alldeles nära havet med fina promenadstråk.

Området där kallas Gullberna park och vi är här i egna lokaler i huset Söderskär som vi delar med

Monserrate Dansstudio. Vägg i vägg med ”Dajjas gym” och i huset bredvid restaurang Källmästaren.

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Mob: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se