____________________________

Holistisk Hälsa

föredraget

 

 

 

Holistisk Hälsa och Medicinhjulet inspirerat av Nordamerikanska Indianer.

-Ett föredrag för hela livet!

 

Sedan 20 år tillbaka eller mer har många ögon, öron, tankar och känslor i Europa och vad vi kallar västvärlden vänts mot Nord- och Sydamerikas urinnevånare, de såkallade ”Indianerna”.

De har uppmärksammats av oss här i Sverige bland annat därför att de sägs besitta kunskap, visdom, förhållningssätt och mera, som många av oss i dagens samhälle har glömt bort eller har förlorat kontakten med.
Kännetecken för indianerna, liksom för ursprungsmänniskor över hela världen, är att de har en djup och naturlig kontakt och en djup och naturlig relation med jorden, naturen, sig själva och vad vi kan kalla ”livet”.

Detta är vad många av oss idag söker återfinna i våra många gånger så snabba och jäktade liv. Frågan ”vad är det egentligen som är viktigt” finns på mångas läppar utan att det sägs högt.

Tittar vi mot Indianerna och världens övriga urmänniskor så finner vi där ingenstans någon som helst separation mellan människa och miljö, mellan man/ kvinna och djur & natur.

Prioriteringarna är klara och tydliga. Det är att vara människa, mamma eller pappa, far- eller morförälder, bror eller syster, att vårda om varandra och naturen, det som föder och när oss, som är prioritet.

Allt handlar om relationer!

-det börjar med oss själva och växer sedan ut till allt och alla runt omkring oss.

Allt hör i våra urmänniskors värld samman och utgör en del i en större helhet som kan kallas ”the circle of life”.

Vidare finns hos indianerna och våra urmänniskor ceremonier och sammankomster som syftar till att sammanfoga alla relationer och stammedlemmar och bringa god hälsa & välgång till alla.
Med alla menas här alla i stammen och alla på jorden. Människa som djur som växt som sten eller mineral. Verkligen allt och alla.

Ceremonierna för människorna närmre sig själva, varandra och livet och fördjupar alla relationer med respekt och omtanke.

Stammarna, oavsett plats på vår jord, har även medicinmän och/eller medicinkvinnor till vilkas uppgift är att hjälpa hålla balansen i gruppen, stammen och världen.
Dessa bär djupa insikter i vad som idag mer ses som ”lowtech” (jmf. med hightech), vidskeplighet och hokus pokus, övernaturligt tänkande osv. Även att det är kunskap som vi alla har haft i våra generationer bakåt i tiden.

Bland Samerna, våra urmänniskor i Norden, var det praxis att om du tappade bort dig på fjället så skulle du stanna på en plats och tänka på den som stod dig nära i själen och hjälp skulle komma. De arbetade med den telepati som idag bevisas igen och igen och igen i vetenskapliga experiment världen över.

 

Att använda trumman som Samern och urinnevånare gjort sedan urminnes tider var det till och med dödsstraff på fram tills inte allt för länge sedan. Användandet av den liksom mycket annat i läkekonsten som praktiserades bland människorna ansågs av kyrkan som djävulsk.
Trumman som hjälpte och hjälper er medicinmannen/kvinnan eller oss att resa inåt och t ex finna vägledning vid en healing-ceremoni.

Vissa delar av medicinmännens och medicinkvinnornas kunskaper och färdigheter må ses som både barnsliga och föråldrade i våra moderna ögon.

Men ändå så finner fler och fler att den syn på tillvaron och den relation till livet och sig själva som indianer och urinnevånare har, att den livssynen tillför dem något de sökt och saknat sedan länge. Kanske utan att ens veta om det.

 

Jag Daniel Ekholm har haft förmånen att få undervisas direkt av ”medicinmänniskor” ur delar av den nordamerikanska indianska traditionen. Genom detta har jag fått god insikt i den ”medicin” som det är att få bjudas in till våra urinnevånares mycket helande kunskap.

Utforskandet har tagit mig på många vägar genom mig själv och genom tillvaron jag är övertygad inte skulle ha beträtts skulle jag inte ha träffat mina underbara lärare och deras helande och kärleksfulla vägledning.

Det har transformerat hela min tillvaro till mera inre tillfredställelse på de flesta områden. Få ord kan beskriva resan och även tacksamheten jag bär för att ha fått denna kunskap och undervisning till mig.

”Kvaliteten på en resa kan mätas i hur pass väl den svarar på frågor vi inte ens visste vi ställt”

Ett bra utlåtande tycker jag och det var inte jag som kom på det. -Men jag skriver under på det.

Enda tillägget skulle kunna vara att ju fler frågor resan även väcker desto bättre därför att frågor leder oss framåt.

Sedan denna kunskap och undervisning har hjälpt mig så mycket så väver jag in den i de massageterapeututbildningar och övriga utbildningar jag erbjuder med mitt företag Svenska Hälsoteamet.

Detta har visat sig vara mycket uppskattade inslag av de flesta som tar del av dem.
Flera elever ville att vi skulle ge deras anhöriga, nära, kära och övriga, som inte går en utbildning med oss, chansen att ta del av undervisningen.

Därför har vi skapat föredraget, nu öppet för alla.

Du är nu inbjuden till en kväll med medicinhjulet, vilket är en hörnsten i ”medicin-undervisningen” hos nordamerikanska indianer och in i denna våra urinnevånares värld och vår uråldriga kunskap som människor.

Det är en kväll med smakprov på den livssyn och de relationer till tillvaron och sig själva som en del av de nordamerikanska indianerna har. Vidare är detta utifrån ett hälsoperspektiv. Ett sk. ”Helhetshälso-perspektiv”.

Även inslag från Yogatraditionen, psykologi, kvantfysik med mera berikar.

Tag tillfället i akt och ge dig själv en kväll för hjärtat, för själen, för livet och för dig.

Innehåll:
Kvällen är en resa för livsbejakande och för möjligheter och föredraget är designat för att ge inblick i och förståelse för bland annat:

Samspel mellan tanke, känsla, kropp och ande.

Våra djupare behov som människor och hur vi möter dessa behov tillfredställande.

Hur vi skapar och väljer våra liv i varje stund.

Vår potential och möjlighet till balanserade liv, med både optimal hälsa, lycka och framgång.

Vad som utgör grunden till ett balanserat leverne.

Principer och metoder vi kan använda oss av för att uppnå våra mål om ett liv i skönhet.

-Och mera..

 

Varmt välkommen

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

Anmäl dig!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Föredragshållare är Daniel Ekholm Andersson.

Daniel driver Svenska Hälsoteamet och undervisar i bland annat massage, personlig utveckling, marknadsföring i Hälsoteamet.

Daniel studerar och praktiserar Yoga, Shamanism och ”Nordamerikansk indiansk ceremoniell medicin” sedan drygt tio år, är fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst, är bl a utbildad beteendevetare med universitetsstudier i psykologi och forskning på bland annat kreativitet och medvetandet.

Daniel väver samman spännande kunskap och erfarenheter från ovannämnda traditioner och deras sätt att se på människan och livet. Vidare förmedlar Daniel dessa kunskaper och erfarenheter med både lätthet och djup, humor och allvar, känsla och förnuft.

 

Ett unikt tillfälle att inspireras och guidas till sin fulla potential!

 

Varmt Välkommen!

 

Mvh Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

Anmäl dig!