”>Helg-/dagskurs i Hatha Yoga

 

INTRODUKTIONSDAG/ DAGSKURS KL. 09.00 – 16.00

Nya datum inför hösten 2018 kommer inom kort!

 

Yoga – en väg till frihet!

Denna dagskursen är en introduktion till den Hatha Yoga som är grunden i vår 500-timmars utbildning till certifierad Yogalärare med European Yoga Alliance som startar igen April 2019

Läs mer om den utbildningen genom att klicka HÄR

 

Kursinnehåll

 Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

– Asanas: Du får prova på två olika Hatha Yoga program för utövande på olika nivåer och yogapositionerna (asanas) i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet. På kursen kommer vi att mjukt titta på korrekt utförande ur olika aspekter för att minska risker för skador.

– Pranayama: Andningsövningar. Du får prova på ett grundläggande program med andningsövningar.

– Meditation: Du får prova på meditation som hjälper dig med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet.

– Yogisk kosthållning: Du får en lunch denna dag med vegetarisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation mm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Upplägg

Start kl. 09.00 med ett yogapass. Sedan rast och antingen före eller efter lunch blir det meditation eller pranayama.

Efter lunchen således antingen meditation eller pranayama. Dagen avrundas med ett längre yogapass igen som

skiljer sig från förmiddagens pass. Utrymme för frågor kommer givetvis finnas.

Avslut kl. 16.00.

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen.

Yogaövningarna ska passa dig – inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska eventuella obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum – inte yogapositionen eller klassen.

En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt.

Detta är något som du introduceras till och börjar lära dig så att du tryggt kan öva på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.

Upplevelsebaserad Kurs

Det är alla delar tillsammans som gör att lärande blir så utvecklande som möjligt och lätt att ta till sig; yogapositionerna (asanas), yogafilosofin, meditationen, gruppdiskussionerna, vilan och känslan av att umgås med likasinnade vänner.

Men också vår ökade insikt om hur vi utöver yoga, och kommer in till en djupare inre balans som gör dig tryggare.

 

Yoga – Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv.

Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse.

Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår yogalärarutbildning.

Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den universella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron.

 lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling.

Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling, inte religiöst. 

Meditation

Yoga är en väg till meditation. Det är ett sätt att befria oss, vår kropp och vårt inre från spänning och här sätta oss i samklang med den universella livskraften som flyter genom oss och allt som existerar. Vi finner då harmoni och balans.

Vi kan då sitta stilla. När vi väl kan sitta stilla så kan vi på djupet lära oss att observera sinnet och finna platsen av varken sinne, tankar eller känslor.

Platsen av ”No Mind”. (The place of innocense and learning)

 

Förkunskaper och anmälan

Inga förkunskaper krävs på dagskursen. Undervisningen anpassas till din nivå.

Anmälan och frågor sker till vår partner Västerorts Yoga & Rehab Center,info@vmyoga.se eller tel 0707-898281. 

Du kan också anmäla dig direkt till kursen genom att klicka HÄR (länk till BOKA DIREKT).

 

Investering

1 250kr inklusive yogisk lunch!

 

Lärare på kursen:

Jonathan Pritchard

Driver Västerorts Yoga & Rehab Center. Jonathan som ursprungligen kommer ifrån England började sin yogaträning 1988 några år efter stor ryggoperation som var en följd av en tid med invaliditet bunden till rullstol pga olyckor.

Hans första yogalärare sa till honom eftersom han då inte ens kunde ta på sina egna strumpor själv att yoga är bara för dig själv och att inte jämföra sig med någon annan.

Hans lärares visdomsord om att allt han behövde göra var att ”sträva efter att förbättra positionerna med 1mm per vecka, hur mycket kan jag då uppnå på ett år” blev Jonathans motto. Han fortsatte med sin yogaträning och fick så småningom tillbaka mer och mer rörlighet i kroppen.

”As a result of the yoga I have become calm in mind and body, although I still have my limitations today, I am grateful that I have gone through this transformation.I could touch my toes after ten years! A feeling which even today is of indescribable joy and the realisation that anything is possible.

Because I have had to analyse every yoga position from the start exercising patience and acceptance, my ability to teach yoga has come through my own practice, with help from my teachers and the experience from teaching over 9000 yoga classes to date and working with countless students, many of which have gone on too become qualified yoga teachers”

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se