Med vänliga hälsninagr och varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 20 åren utbildat över 13 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.


Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se