Cert. Yogalärare

Varje resa börjar med ett steg! Ta det steget idag!

 

">Hatha Yoga lärarutbildning

Utbildningen består i grunden av Hatha Yoga med en 500-timmars certifiering via European Yoga Alliance. 

Nästa kursstart April 2019

Yoga - en väg till frihet!

Vi har glädjen att erbjuda dig en av Sveriges mest gedigna yogalärarutbildningar som leder till både diplom och certifikat. Denna gedigna kurs med över 750 studietimmar uppdelade på 18 mån har 500 kontakttimmar och 200 timmars hemmastudier samt 50 timmars assisterande träning. 

En av de saker som är unikt med denna utbildning är ett stort fokus på att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

18 mån utbildning med European Yoga Alliance 500h certifiering. Nästa utbildning startar april 2019.

Utbildningen är uppdelad på tre terminer. Pris per termin är 22.500kr plus moms

Se längst ned för kursveckornas datum.

OBS! INTRODUKTIONSDAG/ DAGSKURS 8 DECEMBER KL. 09.00 - 16.00

 

 

Din unika resa!

Din förmåga att lära ut yoga efter denna utbildning kommer att vara ett resultat av din egen unika resa.
Du kommer ha alla verktyg du behöver för att känna dig trygg med din yoga och i din roll som lärare och att hjälpa andra att känna och förstå vad Yoga kan göra för dem i deras dagliga liv
.

Kursinnehåll

 Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

Eftersom denna utbildning löper över 18 månader (fördelat på 500 timmar tillsammans och 200 timmar självstudier och 50 timmar assisterande träning) har vi plats för en bred och gedigen kursplan.

 

- Asanas: Du får lära dig flera Hatha Yoga program för utövande på olika nivåer och yogapositionerna (asanas) i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet hos dina elever. Det ingår dessutom separata yogaprogram och förståelse för den gravida kroppen och efter förlossningen samt i utbildningen ingår också yogaträning för seniorer.

I utbildningen kommer vi att titta på korrekt utförande ur olika aspekter för att minska risker för skador. Du kommer även prova på och få kännedom om andra yogaformer såsom yinyoga, ashtangayoga pch mediyoga för att enklare kunna orientera dig och dina elever inom yogans olika inriktningar och framväxt.

- Pranayama: Andningsövningar Du lär dig och utövar flera grundläggande andningsövningar.

- Meditation: Du lär dig och utövar meditation med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet. Meditationer i rörelse mm.

- Yoga Nidra: Djupavspänning/yogisk sömn. Korta och längre varianter av djup vila för kropp och sinne.

- Karma yoga: Samarbete och service till andra.

- Chakrasystemet

- Yogisk historia, etik och filosofi samt intressant och relevant yogisk litteratur

-Ayurveda Introduktion: Applikation av ayurveda i yogan och i vardagslivet.

- Anatomi och viss fysiologi och sjukdoms/skadelära: Du lär dig om skelett, leder, muskler och palpation av musklernas ursprung och fästen, dess funktioner samt att terapeutiskt stretcha relevanta muskler. Detta ur ett yoga-perspektiv.

- Massage: Du lär dig den svenska klassiska massagens grundgrepp och hur du behandlar muskler över rygg, axlar, nacke, ben och säte. Du lär dig även ge en djupavslappnande ansiktsmassage.

Med dessa färdigheter kan du som yogalärare ge enklare men ändå djupgående massagebehandlingar samt instruera dina elever i att massera varandra under ett yogapass.

- Undervisningsmetodik och korrigering: Du lär dig leda grupper med förståelse för olika människors förmågor, individuella konstitutioner och eventuella begränsningar samt att utveckla din kommunikationsstil.

Du lär dig här att kommunicera tryggt, inspirerande och ödmjukt samt grundläggande verbal och handfast fysisk så kallad ”hands-on” teknik för optimalt utförande av positioner och korrigering/justering i yogapositionerna.

- Lektionsplanering och marknadsföring

- Livsvägledning utifrån ett yogiskt förhållningssätt: Personlig utveckling är en stor del av resan och en viktig bit i utvecklingen för yogalärare. Som yogalärare är det viktigt att ha en förståelse för den personliga resan som varje utövare av yoga kan genomgå. Denna förståelse utvecklar du som bäst genom att ha en förståelse för din egen resa. Med denna självförståelse kan du sedan målmedvetet uppnå mera balans i livets alla bitar.

- Sharing: Öppen kommunikation i grupp där alla deltagare tar del av att kommunicera öppet och fritt från hjärtat.

- Yogisk kosthållning: Vegetarisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation mm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Upplägg 

Undervisningen sker på svenska och engelska. Litteraturen för hemstudierna är mestadels på engelska, men vi underlättar inlärningen genom att först gå igenom på svenska vad veckans tema är, sedan blir det fördjupad hemuppgift på det till nästa träff.

Utbildningen har 14 kursveckor om 4 dagar (tors-sönd) samt en 6 dagars träff i retreatformat (internat) som avslutning. Sammanlagt är det 62,5 dagars undervisning och utbildningen ges i en lugn atmosfär på vårt Yoga Center i västra Stockholm. Avslutningsveckan ges på ett annat center i Mellansverige där alla övernattar gemensamt.

För att ge dig gott om tid att utvecklas och mogna in i rollen som yogalärare samt integrera kunskapen i ditt eget liv så löper utbildningen över 18 månader. Du praktiserar hemma det du lärt på träffarna och kommer tillbaka med egen erfarenhet vilket är grunden för din utveckling och undervisning.

Träffarna har ett fast dagligt schema för att hjälpa dig förankra den dagliga yogaövningen. Utbildningen är ett inspirerande och närande forum där du utvecklas som person och där yogan växer fram i dig på dina egna villkor.

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen och lärandet från början med mycket fokus på teknik, hur man utövar asanas själv och hur man lär ut.

Yogaövningarna ska passa dig - inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska eventuella obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum - inte yogapositionen eller klassen.
En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt.

Detta är något som du lär dig mera av för varje träff så att du tryggt kan öva själv och vägleda andra på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.

Upplevelsebaserad Kurs

Din egen yoga och personliga utveckling sker samtidigt

Det är alla delar tillsammans som gör att lärandet blir så utvecklande som möjligt och lätt att ta till sig; yogapositionerna (asanas), yogafilosofin, ayurvedan, meditationen, gruppdiskussionerna, vilan, de dagliga promenaderna, nattsömnen och känslan av att umgås med likasinnade vänner. Men också vår ökade insikt om hur vi utöver yoga, och kommer in till en djupare inre balans som gör dig tryggare och mer förtroende givande för dina elever.  

Personlig Konsultation

Varje elev får en privat konsultation under kursens gång, så att du kan lära dig mera om din egen personliga konstitution och din nuvarande status för kroppslig/emotionell hälsa. Den är även till för personlig utveckling och målsättning. Tiden mellan träffarna är även generöst tilltagen så att du hinner med att integrera det du lärt dig i din vardag hemma.

Yoga - Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv.

Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse.

Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår yogalärarutbildning.

Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den universella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron. 

Yoga och Ayurveda

Ayurvedan och yogan är som två syskon. De kompletterar varandra perfekt. Det är mycket vanligt i Indien att en Ayurvedisk hälsorådgivare att ordinerar yogapositioner, meditation, andning och örter "på recept" som en del av konsultationen.

Under kursens gång blir du introducerad i Ayurvedans grundprinciper enligt dina egna behov. Du lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

>Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling. Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling, inte religiöst.

Du kommer att få studera ett flertal olika spirituella böcker och ha hemuppgifter som stödjer dig att expandera ditt inre att omfatta mer av vår och existensens holistiska natur.

Meditation

Yoga är en väg till meditation. Det är ett sätt att befria oss, vår kropp och vårt inre från spänning och här sätta oss i samklang med den universella livskraften som flyter genom oss och allt som existerar. Vi finner då harmoni och balans.

Vi kan då sitta stilla. När vi väl kan sitta stilla så kan vi på djupet lära oss att observera sinnet och finna platsen av varken sinne, tankar eller känslor.

Platsen av ”No Mind”. (The place of innocense and learning)

Schema

Så här kan en dag på yogalärarutbildningen se ut:

Lektion 06.00-09.00, morgonrast 9.00-10.00, lektion 10.00-13.00, lunchrast 13.00-14.00, lektion 14.00-16.00.

Ex ämnen: Yoga, Pranayama, Meditation, Teori & Praktik, Anatomi, Fysiologi, Sjukdomslära, Personlig utveckling & Sharing mm.

När kan jag börja och vad krävs?

Nästa kursstart april-2019

Inga förkunskaper krävs på yogalärarutbildningen. Undervisningen anpassas till din nivå. Anmälan och frågor sker till vår partner Västerorts Yoga & Rehab Center,info@vmyoga.se eller tel 0707-898281. 

Lärare på utbildningen:

Jonathan Pritchard är huvudlärare i hatha yoga och pranayama.

Driver Västerorts Yoga & Rehab Center. Jonathan som ursprungligen kommer ifrån England började sin yogaträning 1988 några år efter stor ryggoperation som var en följd av en tid med invaliditet bunden till rullstol pga olyckor. Hans första yogalärare sa till honom eftersom han då inte ens kunde ta på sina egna strumpor själv att yoga är bara för dig själv och att inte jämföra sig med någon annan.

Jonathans lärares visdomsord om att allt han behövde göra var att ”sträva efter att förbättra positionerna med 1mm per vecka, hur mycket kan jag då uppnå på ett år” blev Jonathans motto. Han fortsatte med sin yogaträning och fick så småningom tillbaka mer och mer rörlighet i kroppen.

”As a result of the yoga I have become calm in mind and body, although I still have my limitations today, I am grateful that I have gone through this transformation.I could touch my toes after ten years! A feeling which even today is of indescribable joy and the realisation that anything is possible.

Because I have had to analyse every yoga position from the start exercising patience and acceptance, my ability to teach yoga has come through my own practice, with help from my teachers and the experience from teaching over 9000 yoga classes to date and working with countless students, many of which have gone on too become qualified yoga teachers”

Ulrika Norrgård är lärare i gravidyoga och yoga efter förlossningen.

Driver Västerorts Yoga & Rehab Center. Ulrika har arbetat med hälsa sedan 30 år och började träna yoga som gravid 1996. Har också utbildningar inom pilates, mammamageträning, massage, zonterapi och som doula. Ulrika har jobbat i många år med yoga/pilates för gravida kvinnor och mamma/baby efter förlossningen.

Daniel Ekholm kommer bland annat undervisa i anatomi, massage, terapeutisk stretching, personligt ledarskap och helhetsmodeller för hälsa.

Daniel driver Svenska Hälsoteamet och har utövat Yoga sedan 1996. Daniel är bland annat utbildad yogalärare, medicinsk massageterapeut, NLP master, livs- och teamcoach, har en kandidatexamen i psykologi samt 3e gradens svarta bälte i kampkonst och har lång erfarenhet av att arbeta med både kroppen och sinnet/det inre.

 

Kumar Femando undervisar i Meditation och Ayurveda 

 

 

Jonathan, Ulrika och Daniels gemensamme yogamästare heter Balanchandran Chandrasekharan Nair från Kerala i södra Indien.

Kursdatum för utbildningen som startade april 2018:

Varje kursvecka är 4 dagar, torsdag - söndag (förutom avslutningsveckan som är 6 dagar)


Start torsdag 12 april 2018.

Vecka:

15 (startveckan)
20
24
33
37
43
47

2019 vecka:

3
7
11
15
20
24
33
47 (preliminärt) avslutningsvecka. Datum kommer.

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se


Jaaa

Holistisk Lifecoach

Välkommen till utbildningen

Holistisk Lifecoach

H.L.C - En coach för livet!

Jaaa

Utbildning till Holistisk Lifecoach (H.L.C)

 

 

 

3 eller 5 heldagar; 24 till 40 timmars utbildningspaket, uppdelat i 3 + 2 dagar med möjlighet

att ta 3 dagar till att börja med.

 

 

 

Om utbildningen

 

Kraftfull utbildning!


Utbildningen är för dig som vill jobba med individcoaching
 samt använda kraftfulla

verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

 

Utbildningen är satt samman av det 28 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända

för sina holistiska perspektiv på människan.

 

 

Kvalitetstestade modeller!


Sedan utbildningen är uppbyggt på bl a 
Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och

väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap 

och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

 

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera 

ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut eller massör.

 

 

high-five

 

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram en individs

potential och resurser för att denne på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och

leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå vad denne bedömer som

viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar. 

 

Det handlar för klienten myckat om att kunna bland annat öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv,

sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv och att kunna bryta negativa mönster till förmån för/ 

installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Att kunna lämna saker som denne vill bli av med i det inre och/eller det yttre samt uppnå saker i

detsamma.

 

Dessa kunskaper, kompetenser och fördigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta

del av kraftfulla modeller som du sedan kommer praktisera mycket och få gott om feedback på.

 

3 eller 5 dagar

 

Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2

vid ett senare tillfälle. Väljer du att gå endast modul 1 så går det bra med och räcker långt.

 

I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du

vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer

erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.

 

 freedom1

 

Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C)

utbildningsmoduler, 3 + 2 dagar:


Utbildningen innehåller bland annat

 
-Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.

-Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.

-Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder

klienten framåt.

-En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten

befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.

-Att arbeta med livshjulet i coaching.

-Coachingtekniker som tidslinjen, sten och pappers konstellation mfl.

-Kroppen och coaching samt att coacha i rörelse.

-Värderingar; Näckrosmetaforen och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för

önskade resultat.

-Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar

till förmån för önskvärda livsmål.

-Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.

-Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild

och negativa föreställningar till positiva och stärkande.

-Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.

-Visualisering.

-Nlp tekniker.

 

 

lifexscut

 

Den holistiska kunskapen (helhetskunskapen) vi nämner är ett av de främsta kännetecknen hos oss på

Svenska Hälsoteamet.

Givetvis kommer denna utbildning, liksom våra övriga utbildningar, ge dig den bredd, det djup och den unika

kunskap och insikt i dig själv & människan som en framgångsrik coach, ledare och terapeut behöver.

Kunskap och erfarenhet för att ha verklig kraft att coacha, leda och hjälpa transformera både dig själv och

andra människor till deras fulla potential!

 

__________________________________________________________________________________________

 

Praktisk Information

 

Datum och plats för utbildningsblocken

 

Karlstad

Modul 1; 3 dagar. Hösten 2018.

Måndag 5 nov - onsdag 7 nov (vecka 45).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00

Modul 2; 2 dagar

Måndag 10 dec - tisdag 11 dec (vecka 50). 

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

 

 

 

Karlskrona

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Måndag 11 mars - onsdag 13 mars (vecka 11).

 

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

Onsdag: 08.00 - 16.30

 

Modul 2; 2 dagar. Våren 2019.

Måndag 6 maj - tisdag 7 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

 

 

 

Stockholm

Modul 1; 3 dagar

Måndag 18 mars - onsdag 20 mars (vecka 12). 2019.

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

 

Modul 2; 2 dagar

Onsdag 8 maj - torsdag 9 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

Umeå

Modul 1; 3 dagar

Våren 2019. Tisdag 9 april - torsdag 11 april (vecka 15).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar

 

Modul 2; 2 dagar.

Våren 2019. Måndag 13 maj - tisdag 14 maj (vecka 20).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

 

 

Helsingborg

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Datum sätts inom kort.

Modul 2; 2 dagar

Datum sätts inom kort.

 

 

Kursledare

Daniel tavla web

 

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel har en kandidatexamen i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver

sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor

till bättre hälsa, lycka och välmående, i personlig utveckling, personligt ledarskap samt 

i coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

 

Vidare är Daniel bland annat utbildad NLP Business Master Coach med Kjell Enhager & Magnus Kull,

professionell Life Coach och Team Coach samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i

kampkonst.

 

Daniel arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer och brinner för att ge dig det bästa

av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din högsta potential som människa.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm Andersson 

 

 happy2 jpg-for-web-normal 

 

Investering:

 

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 400 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 900kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 000kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms

 

Anmälningsavgift: 1 500kr

 

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, personligt ledarskap, finansiell hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se


Anmälan

Anmälan

Anmälan sker genom att klicka HÄR!

I och med din anmälan godkänner du att vi samlar in information om dig. Läs mer om vår integritetspolicy i menyn till vänster.

 

Obs!

Gäller din anmälan en lång utbildning sänder vi dig en faktura på anmälningsavgiften i samband med din anmälan. Detta så länge du ej har gjort upp ett annat betalningsupplägg med oss. Inbetalningen av anmälningsavgiften garanterar din plats.

Föredragen, helg och veckokurserna har endast avbokningsavgifter, dvs inga anmälningsavgifter på dessa. Läs om allt detta under anmälningsföreskrifter.

Information om inbetalning av kursavgiften (minus anmälningsavgiften för de långa utbildningarna) kommer med din anmälningsbekräftelse som mailas dig i efterhand.

För samtliga anmälnings- samt avbokningsregler, läs under anmälningsföreskrifter.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 


ansiktsmassage1s startsida

Startsida

Svenska Hälsoteamet

-Massage och hälsa sedan 1988!

Svenska Hälsoteamet har sedan 1988 utbildat över 14 000 elever och är ledande i Sverige vad gäller

Massage och hälsa med helhetstänkande.

  

Certifierad Massör

ansiktsmassage1s startsida

Medicinsk Massageterapeut & Certifierad Massör.
Vår omtyckta ettåriga utbildning till medicinsk massageterapeut & certifierad massör med helhetstänkande. Läs mer

Energimassör

Energimassage1

Energimassörutbildning 
Den populära företags och friskvårdsmassagen från Japan som effektivt behandlar kroppens energi system! Läs mer 

Diplomerad Massör

massor startsida

Diplomerad Massör
Den kompletta 6-månaders utbildningen till diplomerad massör med helhetstänkande. Innehåller allt för att komma igång professionellt! Läs mer

Lång Energimassage

lang energis

Lång Energimassage
Den heltäckande energimassagen som behandlar hela kroppen! En av de skönare behandlingarna du kan både ge och få! Läs mer

Coachutbildning

Coaching kortast

Holistisk Life Coach
Professionell Holistisk Life Coach utbildning (H.L.C) som tar dig till nästa nivå redan från början!
Unik utbildning för dig som vill arbeta som coach! Läs mer 

Massage Hemma

Massage3cutsx

Massage för hemmabruk
Här lär du dig grunderna i Svensk klassisk massage för rygg, nacke och axlar samt en avslappnande ansiktsmassage. Läs mer