lifexscut

Vinnarskalle och välbefinnande!

 

Vinnarskalle och Välbefinnande!

Seminarium i mental träning, självledarskap och självcoaching

 lifexscut

Detta är ett specialseminarium för Samurang Fightcenter i Karlstad som kan komma att erbjudas på fler orter i landet.

När & var?

Beskrivning

Att träna sinnet vittnar många idrottare såväl som ledare i näringslivet om som en viktig framgångsfaktor. Likaså gör de som återerövrat sin hälsa och fördjupat sitt välmående i livet.

Du lär dig

På detta seminarium lär du dig grunder i mental träning, självledarskap och själv-coaching applicerbara för att optimera prestation och resultat inom träning & tävling, yrkeslivet, studier, för att stärka hälsa och välbefinnande samt för att skapa mer positiv utveckling var du än behöver det. 

Seminariet hjälper dig ta dig förbi det som hindrat dig fram till nu och istället röra dig framåt än mer effektfullt. 

Kom och lär dig bl.a.

-Vad som kännetecknar ett bra mål och gör dina mål mer magnetiska.

-Varför ledarskapet av dig själv är din främsta framgångsfaktor.

-Hur du kan tänka för att både må och prestera ditt bästa.

-Praktiska verktyg för att optimera sinnet i både enkla och utmanande situationer.

 image.png

Upplägg

Föreläsning varvas med både individuella och interaktiva övningar för bästa inlärning (tex visualisering, skrivövningar, samtal mm.)

Pris

200kr som både betalas till och går direkt till klubben. 

Anmälan
Du anmäler dig genom att maila peter.malmberg@samurang.se med ditt namn och era namn om ni är flera. Betalningsinfo ges av Peter.

Seminarieledare

Seminarieledare är Daniel Ekholm.

Daniel arbetar som konsult, coach och föreläsare inom team-, ledar- och organisationsutveckling samt inom hälsa och personlig utveckling där mental träning, coaching och självledarskap är viktiga hörnstenar.

Daniel har tränat, coachat och utbildat tusentals människor och har stor passion för att hjälpa var och en leva sin fulla potential och uppnå de resultat som de önskar.

Daniel har en kandidatexamen i psykologi och är bl.a. utbildad NLP Business Master Coach, Professionell Team & Lifecoach samt har en gedigen bakgrund inom idrott, meditation, yoga och kampkonst där Daniel är f.d. landslagsman och flerfaldig svensk mästare i Taekwondo.

(danielekholm.se samt svenskahalsoteamet.se)

Varmt välkommen!

Daniel Ekholm och Samurang Fightcenter

Med vänliga hälsningar

Daniel1xspres

Daniel Ekholm Andersson

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!

Bild 053

Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, massage och friskvård i hela landet.

 

Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41

www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se

 


Jaaa

Holistisk Lifecoach

Välkommen till utbildningen

Holistisk Lifecoach

H.L.C - En coach för livet!

Jaaa

Utbildning till Holistisk Lifecoach (H.L.C)

 

 

 

3 eller 5 heldagar; 24 till 40 timmars utbildningspaket, uppdelat i 3 + 2 dagar med möjlighet

att ta 3 dagar till att börja med.

 

 

 

Om utbildningen

 

Kraftfull utbildning!


Utbildningen är för dig som vill jobba med individcoaching
 samt använda kraftfulla

verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

 

Utbildningen är satt samman av det 28 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända

för sina holistiska perspektiv på människan.

 

 

Kvalitetstestade modeller!


Sedan utbildningen är uppbyggt på bl a 
Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och

väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap 

och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

 

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera 

ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut eller massör.

 

 

high-five

 

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram en individs

potential och resurser för att denne på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och

leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå vad denne bedömer som

viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar. 

 

Det handlar för klienten myckat om att kunna bland annat öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv,

sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv och att kunna bryta negativa mönster till förmån för/ 

installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Att kunna lämna saker som denne vill bli av med i det inre och/eller det yttre samt uppnå saker i

detsamma.

 

Dessa kunskaper, kompetenser och fördigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta

del av kraftfulla modeller som du sedan kommer praktisera mycket och få gott om feedback på.

 

3 eller 5 dagar

 

Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2

vid ett senare tillfälle. Väljer du att gå endast modul 1 så går det bra med och räcker långt.

 

I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du

vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer

erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.

 

 freedom1

 

Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C)

utbildningsmoduler, 3 + 2 dagar:


Utbildningen innehåller bland annat

 
-Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.

-Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.

-Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder

klienten framåt.

-En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten

befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.

-Att arbeta med livshjulet i coaching.

-Coachingtekniker som tidslinjen, sten och pappers konstellation mfl.

-Kroppen och coaching samt att coacha i rörelse.

-Värderingar; Näckrosmetaforen och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för

önskade resultat.

-Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar

till förmån för önskvärda livsmål.

-Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.

-Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild

och negativa föreställningar till positiva och stärkande.

-Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.

-Visualisering.

-Nlp tekniker.

 

 

lifexscut

 

Den holistiska kunskapen (helhetskunskapen) vi nämner är ett av de främsta kännetecknen hos oss på

Svenska Hälsoteamet.

Givetvis kommer denna utbildning, liksom våra övriga utbildningar, ge dig den bredd, det djup och den unika

kunskap och insikt i dig själv & människan som en framgångsrik coach, ledare och terapeut behöver.

Kunskap och erfarenhet för att ha verklig kraft att coacha, leda och hjälpa transformera både dig själv och

andra människor till deras fulla potential!

 

__________________________________________________________________________________________

 

Praktisk Information

 

Datum och plats för utbildningsblocken

 

Karlstad

Modul 1; 3 dagar. Hösten 2018.

Måndag 5 nov - onsdag 7 nov (vecka 45).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00

Modul 2; 2 dagar

Måndag 10 dec - tisdag 11 dec (vecka 50). 

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

 

 

 

Karlskrona

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Måndag 11 mars - onsdag 13 mars (vecka 11).

 

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

Onsdag: 08.00 - 16.30

 

Modul 2; 2 dagar. Våren 2019.

Måndag 6 maj - tisdag 7 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

 

 

 

Stockholm

Modul 1; 3 dagar

Måndag 18 mars - onsdag 20 mars (vecka 12). 2019.

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

 

Modul 2; 2 dagar

Onsdag 8 maj - torsdag 9 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

Umeå

Modul 1; 3 dagar

Våren 2019. Tisdag 9 april - torsdag 11 april (vecka 15).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar

 

Modul 2; 2 dagar.

Våren 2019. Måndag 13 maj - tisdag 14 maj (vecka 20).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

 

 

Helsingborg

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Datum sätts inom kort.

Modul 2; 2 dagar

Datum sätts inom kort.

 

 

Kursledare

Daniel tavla web

 

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel har en kandidatexamen i psykologi, är egen företagare sedan 2002 samt äger och driver

sedan 2007 Svenska Hälsoteamet. Daniel har inspirerat och undervisat tusentals människor

till bättre hälsa, lycka och välmående, i personlig utveckling, personligt ledarskap samt 

i coaching, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt.

 

Vidare är Daniel bland annat utbildad NLP Business Master Coach med Kjell Enhager & Magnus Kull,

professionell Life Coach och Team Coach samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i

kampkonst.

 

Daniel arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer och brinner för att ge dig det bästa

av utbildning och utveckling samt för att hjälpa dig leva din högsta potential som människa.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm Andersson 

 

 happy2 jpg-for-web-normal 

 

Investering:

 

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 400 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 900kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 000kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms

 

Anmälningsavgift: 1 500kr

 

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, personligt ledarskap, finansiell hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se


Kontakta oss - tack

Tack för att du kontaktat oss

 

Vi återkommer inom kort!

Mvh Svenska Hälsoteamet


Våra Terapeuter

Våra terapeuter

Här kan du finna en del av våra terapeuter i olika delar av landet:

 

 

Blekinge:

 

Göteborgsregionen:

 

Skåne:

 

Norrland:

 

Stockholmsregionen:

 

Värmland:

 

 

 


skulderbladpresseffl2

Dipl. Massör

Diplomerad Massör

skulderbladpresseffl2

 

 

Diplomerad Massör

 

Att utbilda sig till Massör kan du med oss göra i flera steg.

 

Det högsta steget är utbildningen till Medicinsk Massageterapeut, i vilken du även blir Certifierad Massör enligt

Branschrådet Svensk Massage (BSM).

 

Om du inte kan eller vill utbilda dig till Medicinsk Massageterapeut & Certifierad Massör så är alternativen med

oss att utbilda dig till diplomerad Massör.

 

Steget innan diplomerad Massör är diplomerad Friskvårdsmassör, för dig som söker något än enklare eller

mindre omfattande.

Utbildningen till diplomerad massör är den första terminen på Medicinska Massageterapeut utbildningen

med 6 kursveckor. Efter denna termin är du, efter godkända praktiska och teoretiska tester, diplomerad

Massör.

 

Har du gått vår utbildning till diplomerad massör, så kan du sedan när du vill välja att gå steg 2, vilket är

andra terminen på Medicinska Massageterapeut & Certifierad Massör utbildningen.

 

Du kan såklart välja att gå steg 1 och 2 som ett paket, vilket är vad hela Medicinska Massageterapeut & Certifierad

Massör utbildningen är. Anmäl dig isåfall till den direkt.

 

Är du osäker så börjar du med diplomerad Massör med möjlighet att sedan bygga på med terapeut utbildningen.

 

För praktisk info så som kursveckor, lokaler, priser etc. finner du under fliken Praktisk information i menyn till vänster eller genom att klicka

HÄR

 

 _________________________________________________________________

 foteffl4

Kursinnehåll diplomerad Massör (Massör steg 1)

OBS! Alla kursveckor är obligatoriska!

 

Klassisk Massage -En världskänd massageform.

Du får lära dig den Svenska klassiska massagens grundgrepp & tekniker och hur du på djupet bearbetar

de flesta av kroppens muskler.

En djupt närande och djupt befriande muskelmassage.

Två kursveckor i klassisk massage

 

 

Energimassage -Även kallad Japansk Massage.

Energimassage använder sig av en tryckteknik som effektivt behandlar

akupunktur-/meridiansystemet.

Massagen är mycket lättillgänglig då den endast tar 20-25 min och ges genom

kläderna. Samtidigt är den mycket effektiv och stimulerande för kroppens

självläkning.

Energimassage är särskilt framtagen för och suverän att utföra på företag

och offentliga platser.

 

 

Terapeutisk Stretching

Här lär du dig att töja vissa av kroppens muskler både aktivt och passivt. Detta på både dig själv

(självstretch) och klient (terapeutiskt).

Dina klienter kommer att få hjälp att återfå sin naturliga flexibilitet och stimuleras till optimal

återhämtning och optimalt välbefinnande.

 

 

Rörelseträning

Vi arbetar med olika metoder som ger dig ökad balans, rörlighet, cirkulation,

smidighet, styrka, närvaro, balans, välbefinnande med mera.

Metoderna kan vara mjuk yoga, Qi-Gong, rörelsemeditation,

terapeutisk rörelse med mera.

Träningen hjälper dig att transformera din kropp till bättre hälsa

och är du motiverad kan du även använda dessa tekniker & metoder

med dina klienter.

 

 

Mental träning & stresshantering

Vår hälsa skapas inifrån!

Utan insikt i vårt sinne och dess funktion så missar vi en mycket

grundläggande faktor för hälsa och välbefinnande.

Du kommer under utbildningen att få lära dig hur du kan använda tankens

kraft för att hjälpa till att skapa optimal hälsa och välbefinnande.

-Detta hos både dig själv och dina klienter.

Du lär dig även hur du kan använda dessa metoder på andra områden i ditt liv.

 

 

Anatomi

Vi går igenom skelett, leder, ligament och muskler.

Du får bl a en förståelse om hur musklerna påverkar lederna och deras rörelseomfång.

Vi använder specialdesignade kompendier riktade för dig som massör & massageterapeut.

Ovärderlig kunskap för dig som kroppsterapeut.


 

Praktik

-Övning ger färdighet!

Du kommer att ge studentbehandlingar under året på din hemort.

Studentbehanlingarna kommer att ge dig vana och god träning.

Du blir trygg och säker och växer för varje behandling.

50h klassisk massage praktik hemma + 20st energimassager.

Eventuellt kan du även komma att ge praktikmassage på skolan.

 

fyrfingerdrag1

 

Finansiell Hälsa

Vem är du? Vad vill du?

Finansiell Hälsa är ett begrepp med helhetssyn på ekonomi och människan och riktar sig

till de som vill påverka framför allt sin ekonomi men även sitt liv i en positiv riktning.

Det handlar om bland annat  praktiska finansiella verktyg, kraftfull framgångspsykologi,

inspirerande målsättningsprocesser, transformativ personlig utveckling och

abundance4 2

coachande ledarskap som hjälper dig stärka just din finansiella hälsa.

 

Detta kan rent konkret innebära att du får hjälp att göra dig av med diverse pengaproblem,

tidsbrist, stress, oro och obalans i det ekonomiska livet, tvivel och osäkerhet fr a ekonomiskt

men även på fler områden samt att skapa mer tid, pengar, energi, expansion, enkelhet,

frihet, balans, harmoni och inre tillfredställelse fr a i det ekonomiska/finansiella livet.

Denna kursvecka ges i Stockholm gemensamt för samtliga elever.

 

Personlig Utveckling

En viktig grundsyn hos oss är mänsklig/personlig utveckling.

T ex berör vi mycket att det är människor vi jobbar med, inte enbart muskler och skelett.

I varje människa finns en historia som har påverkat denne genom livet.

Känslor, mentala blockeringar, livsval osv. Allt detta påverkar oss och speglar sig i vår kropp.

Om vi har en insikt om detta kommer det att ge en större förståelse för vår klient och dennes behov.

Den här förståelsen kommer bäst genom att du först börjar undersöka vem du själv är och därför

kommer en hel del övningar att göras för att öka din förståelse om dig själv.

Så den här resan (utbildningen) handlar mycket om dig själv.

 

 

Sammanfattning innehåll diplomerad Massör:

 

Totalt 240h + hemmapraktik + teoriprov + massage, stretch & palpationsprov.

 

Praktisk info:

 
fyrfingerdragsate1 
 
 
Praktisk info så som kursveckor, lokaler, priser etc. finner du under fliken Praktisk information i menyn till vänster eller genom att klicka
HÄR

Kursstart:

Karlstad: Januari 2019

Karlskrona: Januari 2019

Jönköping: Januari 2019

Umeå: Januari 2019

Utbildningskostnad:

29 500kr (inklusive elevförsäkring, kurslitteratur och anmälningsavgift)

(Steg 2, 320h, alltså andra terminen på Medicinska Massageterapeut & Certifierad Massör utbildningen,

vilket är ytterligare 8 kursveckor: 34 400kr)

 

Företagsfaktura: Plus moms.

 

Anmälningsavgift: 6 000kr

Kostnad för kost & logi vid Finansiell Hälsa kursen alt. marknadsföringsveckan tillkommer beroende på var du bor.

 

 

Kursstart:

Tillsammans med kursstarterna för Medicinska Massageterapeut utbildningarna i Karlstad, Karlskrona, Jönköping  och Umeå jan 2019.

 

Se under praktisk info för de utbildningarna i vänstermenyn eller genom att klicka HÄR.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se

 

 


ovretrapz2

dipl. Friskvårdsmassör

Diplomerad Friskvårdsmassör

ovretrapz2 

Innehåll:

Massage för hemmabruk steg 1 - 3

Tester (vid tillfälle)

Energimassage korta katan (5 dagar)

Teorivecka (5 dagar) med grundläggande Anatomi, Fysiologi & Kontraindikationer + repetition och tester på massage och de vanligaste terapeutiska stretcharna samt tester på teorin.

 

Totalt ca 130h lärarledd undervisning + hemmapraktik om 25h klassisk massage + 20st energimassager.

 

Praktisk info:

 

Pris:

18 800 kr + kurslitteratur om ca 1400kr

Anmälningsavgift  4 000:-kr (inkluderat i kursavgiften)

 

Företagsfaktura: Plus moms

 

Kontakta oss för vilka kursstarter som gäller.

 

Har du gått någon av nedanstående kurser (helgkurser steg 1 - 3 elller energimassage) sedan tidigare så kan du göra avdrag för dessa på kursavgiften.

Avdrag är 1 500kr per helgkurs och 3 700kr för energimassagen isåfall.

 

Svensk Klassisk Massage helgkurserna:

Kurshelgerna för de tre helgkurserna i Svensk Klassisk massage är de samma som för "Massage för hemmabruk" på var ort.

Läs om dessa samt se datum genom att klicka HÄR eller klicka på "Massage för hemmabruk"i menyn till vänster.

 

kaningreppet1 

 

Energimassagen

Energimassagekurserna som ingår i friskvårdsmassör ges på alla våra orter enligt.

Läs om denna kursvecka genom att klicka HÄR eller på "energimassage (korta katan)" i menyn till vänster.

 

 

Anatomiveckan

Anatomiveckan ges endast i Karlskrona. Kan du absolut inte delta på denna i Karlskrona så kan du istället delta på den första anatomiveckan på vår massör & massageterapeut utbildning på valfri ort.

Viktigt att veta är då dock att den veckan är mer omfattande och kräver annat material som du isåfall behöver införskaffa. Hör av dig till oss om detta gäller dig.

 

Skriv till oss om du vill veta mer.

 

Anmäl dig enkelt genom att sända in ett anmälningsformulär.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

 

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se


Praktisk info Het sten massage

 

Praktiska Upplysningar 

3-dagarsutbildning Het Sten Massage

 

Pris:

4 900kr

 

Företagsfaktura: Plus moms.

 

Förmånliga erbjudanden:

För dig som inte har gått någon massagekurs sedan tidigare:

Erbjudande 1: Väljer du att gå både Grundkurs (steg 1) + Fortsättningskurs (steg 2) samt Het Sten Massage så ges du 600kr i rabatt!

Erbjudande 2: Väljer du att gå både Grundkurs (steg 1) + Fortsättningskurs (steg 2) + + Fortsättningskurs (steg 3) samt Het Sten Massage så ges du 900kr i rabatt!

______________________________________

 

Avanmälningsavgift: 1900:- för Het sten massage utbildningen (Observera - ingen anmälningsavgift utan istället en avanmälningsavgift. På helgkurserna gäller avanmälningsavgift om 500kr/helgkurs)

Kurstider:

kl 8,30-17  Vilken tid och vilka dagar som gäller kommer att stå i kursbekräftelsen som skickas dig.

Har du ej fått din kursbekräftelse en vecka innan kurs så har något med mail gått fel och vi ber dig isåfall kontakta oss omgående för nytt utskick!

 

Behörighet:

Grunden är svensk klassisk massage, så vi kommer att arbeta utifrån muskler, skelett och leder på denna

het sten massage utbildning (det finns de utbildningar som arbetar utifrån meridiansystemet).

Detta innebär att du har innan kursen gått minst steg 1 och steg 2 i Svensk Klassisk Massage för

hemmabruk, alternativt är utbildad massör i svensk klassisk massage på något vis sedan tidigare.

Hör av dig om du har funderingar om du har behörighet att delta.

______________________________________

Kursorter och datum het sten massage:

2018

Karlskrona:

Vecka 51  tis-tors  18-20:e dec  2018

Karlstad:

Vecka 49  ons-fre  5-7:e dec  2018

Umeå:

Vecka 50  tis-tors  11-13:e dec  2018

 

Jönköping:

Prel  december  2019 

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se

 

 


Het sten massage

Het Sten Massage

3 dagars utbildning

 

 

Het Sten Massage

Äntligen tillbaka!

 

På denna tredagars utbildning får du lära dig massera hela kroppen med heta stenar.

 

Detta är en behandling utöver det vanliga och kommer att göra dig till en massör utöver det vanliga.

 

Het sten massage är en av de mest djupgående och grundande behandlingarna du kan ge dina klienter.

 

En mycket mycket avstressande och mycket mycket läkande behandling!

 

I tre hela dagar får du göra en resa över hela kroppen med de heta stenarna och då både som givare och

mottagare av denna lyxiga behandling.

 

Grunden är svensk klassisk massage, så vi kommer att arbeta utifrån muskler, skelett och leder på denna

het sten massage utbildning (det finns de utbildningar som arbetar utifrån meridiansystemet).

 

Detta innebär att du har innan kursen gått minst steg 1 och steg 2 i Svensk Klassisk Massage för

hemmabruk, alternativt är utbildad massör i svensk klassisk massage på något vis sedan tidigare.

 

Hör av dig om du har funderingar om du har behörighet att delta.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Praktiska Upplysningar Het Sten Massage

 

Pris:

 

4 900kr

 

Företagsfaktura: Plus moms.

 

Förmånliga erbjudanden:

För dig som inte har gått någon massagekurs sedan tidigare:

Erbjudande 1: Väljer du att gå både Grundkurs (steg 1) + Fortsättningskurs (steg 2) samt Het Sten

Massage så ges du 600kr i rabatt!

Erbjudande 2: Väljer du att gå både Grundkurs (steg 1) + Fortsättningskurs (steg 2) + + Fortsättningskurs

(steg 3) samt Het Sten Massage så ges du 900kr i rabatt!

______________________________________

 

Avanmälningsavgift: 1 900:- för Het sten massage utbildningen (Observera - ingen anmälningsavgift utan

istället en avanmälningsavgift. På helgkurserna gäller avanmälningsavgift om 500kr/helgkurs)

Kurstider:

Prel 08.30 - 17.00. Vilken tid som gäller kommer att stå i kursbekräftelsen som skickas dig.

Har du ej fått din kursbekräftelse en vecka innan kurs så har något med mail gått fel och vi ber dig isåfall

kontakta oss omgående för nytt utskick!

______________________________________

Kursorter och datum het sten massage:

Karlskrona:

V 51  tis-tors 18-20:e dec  2018

Karlstad:

V 49  ons-fre 5-7:e dec  2018

Umeå:

V 50  tis-tor  11-13:e dec  2018

 

Jönköping:

 Prel   december   2019

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41
info@svenskahalsoteamet.se, www.svenskahalsoteamet.se

 

 


happy2 jpg-for-web-normal

Praktisk info coachutbildning

 

Praktisk Information Holistisk Life Coach


Karlstad

Modul 1; 3 dagar. Hösten 2018.

Måndag 5 nov - onsdag 7 nov (vecka 45).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00

 

Modul 2; 2 dagar

Måndag 10 dec - tisdag 11 dec (vecka 50). 

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

 

 

Karlskrona

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Måndag 11 mars - onsdag 13 mars (vecka 11).

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

Onsdag: 08.00 - 16.30

 

Modul 2; 2 dagar. Våren 2019.

Måndag 6 maj - tisdag 7 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider:

Måndag: 11.00 - 18.00

Tisdag: 08.00 - 17.00

 

 

Stockholm

Modul 1; 3 dagar

Måndag 18 mars - onsdag 20 mars (vecka 12). 2019.

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

Modul 2; 2 dagar

Onsdag 8 maj - torsdag 9 maj (vecka 19).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 bägge dagar.

 

 

Umeå

Modul 1; 3 dagar

Våren 2019. Tisdag 9 april - torsdag 11 april (vecka 15).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar

Modul 2; 2 dagar.

Våren 2019. Måndag 13 maj - tisdag 14 maj (vecka 20).

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar.

 

 

Helsingborg

Modul 1; 3 dagar. Våren 2019

Datum sätts inom kort.

Modul 2; 2 dagar

Datum sätts inom kort.

 

 

happy2 jpg-for-web-normal 

Investering:

 

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 400 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 900kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 000kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms

 

Anmälningsavgift: 1 500kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, personligt ledarskap, finansiell hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se