abundance1

Finansiell Hälsa Workshop

Finansiell Hälsa - Workshop

Workshop i finansiellt ledarskap och personlig utveckling för din och/eller

företagets ekonomiska expansion balans och frihet

 

abundance1

 

Vilken psykologi ligger bakom ett framgångsrikt finansiellt ledarskap?

Hur kan personlig utveckling bidra till ökade resultat?

 

Denna workshop i Finansiell Hälsa är en hörnsten för alla som vill leva fullt ut

både ekonomiskt och emotionellt samt både som människa och/eller företag.

 

 

Innehåll:

 

Genom coachande övningar och vägledande undervisning får du verktyg att undersöka bland annat:

 

-Samspelet mellan den inre och yttre världen hos dig som privatperson och/eller företag.

 

-De främsta anledningarna till varför vi inte har det vi säger att vi vill ha ekonomiskt

och emotionellt i våra liv, både som privatperson och/eller företag.

 

-Hur du går förbi eventuella hinder mot att leva din och/eller företagets fulla finansiella potential.

 

 
Varmt Välkommen till en spännande och inspirerande workshop!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anmäl dig här!

 

Praktisk Information 

 

Tid & plats:

 

Datum kommer

 

 

Priser:

 

 

 

Sista anmälningsdag:

 

 

 

 

Lärare:

 

Workshopen leds av Daniel Ekholm Andersson.

Daniel1xspres

Daniel driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet och är bland annat Certifierad Trainer hos T. Harv Eker, en av världens främsta lärare i finansiell framgång och personlig utveckling.

Daniel är även tränad i "Nordamerikansk indiansk ceremoniell medicin", fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i kampkonst, beteendevetare och har flera års universitetsstudier i psykologi och forskning på bland annat kreativitet och medvetandet bakom sig.

Varmt Välkommen!

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet.

 

 

Erbjudanden/ Inbjudan:

Har du fått ett erbjudande som t ex vid personlig inbjudan så är det priset du erbjudits där som gäller för dig.

Uppge det erbjudande du i så fall givits i meddelandefältet vid din anmälan.

Läs noga igenom din inbjudan för att finna den infon.

 

Kontakta oss vid grupp om 10 eller fler.

Anmäl dig här!

Med vänliga hälsningar och varmt välkommen!

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa & personlig utveckling, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: info@svenskahalsoteamet.se